Powiadomienie

Duo to teraz Meet – jedna aplikacja do rozmów wideo i spotkań. Więcej informacji

Pierwsze kroki w Google Duo na urządzeniach Samsung

Ważne: funkcje wymienione w tym artykule są dostępne tylko na Samsungu S21 i w nowszych wersjach tego urządzenia. 

Rozmowy wideo w Google Duo Duo są wzbogacone o wyjątkowe funkcje na telefonach Samsung S21 i nowszych.

Ta aplikacja jest:

 • wstępnie instalowana na wybranych urządzeniach Samsung,
 • domyślną aplikacją do prowadzenia rozmów wideo na urządzeniu Samsung S21.

Odbieranie połączenia wideo lub połączenia głosowego

Aby odebrać rozmowę w Google Duo Duo na urządzeniu marki Samsung, możesz przesunąć palcem w górę, w dół lub w bok.

Włączanie automatycznego kadrowania w rozmowach

Automatyczne kadrowanie w Google Duo Duo ułatwi Ci wyśrodkowanie obrazu w rozmowach 1:1 i rozmowach grupowych na urządzeniach marki Samsung. Funkcja ta wykrywa twarze w podglądzie trwającej rozmowy. Następnie dobierany jest odpowiedni stopień powiększenia, a twarz automatycznie wyświetlana pośrodku ekranu.

Automatyczne kadrowanie jest domyślnie wyłączone. Aby je włączyć:

 1. Nawiąż lub odbierz rozmowę w Google Duo Duo na urządzeniu marki Samsung.
 2. W trakcie rozmowy w prawym dolnym rogu kliknij Więcej opcji Więcej a potem Automatyczne kadrowanie.

Przesyłanie rozmowy wideo na większy ekran

Rozmowy w Google Duo Duo możesz przesyłać z urządzeń marki Samsung na większy ekran, na przykład na telewizor. 

 1. Nawiąż lub odbierz rozmowę w Google Duo Duo na urządzeniu marki Samsung.
 2. W trakcie rozmowy w prawym dolnym rogu kliknij Więcej opcji Więcej.
 3. Kliknij Smart View.
 4. Wybierz urządzenie, na które chcesz przesłać rozmowę.
 5. Aby zakończyć przesyłanie rozmowy, ponownie kliknij Smart View.

Wskazówka: obraz na telewizorze jest odbiciem lustrzanym obrazu z telefonu. Dźwięk jest odtwarzany z telefonu.

Dołączanie do rozmowy grupowej na drugim urządzeniu

Aby korzystać z różnych rozmiarów ekranu i wykonywać różne zadania, możesz przełączać się między Google Duo Duo na smartfonie Galaxy i na tablecie Galaxy.

 1. Sprawdź, czy na smartfonie Galaxy i tablecie Galaxy korzystasz z tego samego konta Google.
 2. Rozpocznij rozmowę w Google Duo Duo lub dołącz do takiej rozmowy.
 3. Przesuń palcem w dół na ekranie, aby otworzyć panel powiadomień.
 4. Kliknij Przenieś.

Wskazówka: wykonując te same czynności, możesz przenieść połączenie z powrotem na pierwotne urządzenie. Urządzenie, które zostało przez Ciebie oryginalnie użyte do odebrania rozmowy grupowej, pozostaje zalogowane do rozmowy, chyba że je rozłączysz.

Korzystanie z udoskonalonego udostępniania ekranu

Gdy w trakcie rozmowy w Google Duo udostępnisz ekran swojego urządzenia marki Samsung, zauważysz poprawę jakości dźwięku i obrazu. Własne lub pochodzące z YouTube filmy, które udostępniasz w Google Duo:

 • są odtwarzane z użyciem ich oryginalnego dźwięku;
 • są odtwarzane w wysokiej rozdzielczości (HD), co pozwala na uzyskanie lepszej ostrości obrazu.

Udostępnianie ekranu na urządzeniach Samsung S21

Ważne: podczas udostępniania ekranu nie będziesz mieć dostępu do kamery. Ekran możesz udostępniać tylko w przypadku połączeń jeden do jednego.

 1. Otwórz Google Duo Duo.
 2. Rozpocznij rozmowę wideo.
 3. U dołu ekranu kliknij Więcej opcji Więcej a potem Udostępnij ekran Udostępnij ekran a potem Rozpocznij.
  • Rozmówca może zaakceptować lub anulować Twoją prośbę o udostępnienie ekranu.
 4. Aby zakończyć udostępnianie ekranu, kliknij Udostępnij ekran Udostępnij ekran.

Udostępnianie ekranu na urządzeniach Samsung S22 i S8 przy pomocy funkcji udostępniania na żywo

Na urządzeniach Samsung S22 i S8 możesz:

 • wybierać i otwierać aplikacje,
 • używać opcji udostępniania ekranu.

Więcej informacji o udostępnianiu na żywo

Korzystanie ze specjalnych funkcji w trybie rodzinnym

Tryb rodzinny w Google Duo zapewnia więcej możliwości w trakcie rozmowy, gdy biorą w niej udział młodsze dzieci. W trybie rodzinnym elementy sterujące rozmową są ukryte, aby zapobiec przypadkowemu rozłączeniu lub wyciszeniu połączenia przez dzieci.

Kiedy podczas rozmowy w Google Duo będziesz rysować w obszarze roboczym na urządzeniu marki Samsung, odbiorca zobaczy powstający rysunek. Inne specjalne funkcje to:

 • selektor pędzli,
 • selektor z większym wyborem kolorów,
 • częstsza aktualizacja ramek.

Włączanie trybu rodzinnego

 1. Rozpocznij lub odbierz rozmowę wideo w Google Duo Duo.
 2. U dołu kliknij Menu Menu a potem Tryb rodzinny.
  • Aby użyć efektów i na przykład zastąpić twarz zdjęciem kwiatu, kliknij Efekty.
  • Aby rysować, kliknij Bazgroły.
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
4925071626873701854
true
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
true
true
true
true
720853