Alışveriş kampanyası oluşturma

Bir AdWords Alışveriş kampanyasına yerel envanter ekleme

Yerel envanter reklamlarını etkinleştirme

Yerel envanter reklamları, bir müşteri öğe araması yaptığında yakındaki mağazalarda bulunan ürünlerin reklamını yapmanıza olanak tanır.

Google Merchant Center hesabınızda yerel ürün feed'leri ayarladıktan sonra, Alışveriş kampanyalarınızı mağaza içindeki ürünlerinizin reklamlarını gösterecek şekilde yapılandırabilirsiniz.

Bir Alışveriş kampanyasını yerel envanter reklamlarını içerecek şekilde yapılandırma sürecine ilişkin bir genel bakışı burada görebilirsiniz:

 1. Henüz yapmadıysanız DS ve AdWords hesaplarınızı çevrimiçi ürünlerinizin reklamını yapmak için kullandığınız Google Merchant Center hesabına bağlayın.
 2. DS ve AdWords hesaplarınıza bağlı Google Merchant Center hesabında yerel ürün feed'leri ayarlayın.
 3. DS'de, AdWords Alışveriş kampanyasını oluştururken yerel envanter reklamlarını etkinleştirin.
 4. İsteğe bağlı olarak DS'de, kampanyanızı yalnızca çevrimiçi ve/veya yerel olarak satılan ürünleri içerecek şekilde filtreleyin. Mağaza içi ve çevrimiçi ürün reklamları için farklı teklifler ayarlamak üzere ürün gruplarını kanala ve kanal ayrıcalığına göre alt bölümlere ayırın.

AdWords Yardım Merkezi'nde mağaza içi ürünlerinizin tanıtımı hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Çevrimiçi veya yerel ürünlerinize odaklanmış ürün grupları oluşturma

Ürün grubu ağacınızı kanala ve kanal ayrıcalığına göre alt bölümlere ayırdığınızda, marka ve kategori gibi özelliklere ek olarak çevrimiçinde, mağazalarda veya her iki kanal aracılığıyla satılan ürünler için farklı teklifler ayarlayabilirsiniz.

 • Kanal, ürünleri çevrimiçi olmalarına veya yerel kullanılabilirliklerine göre segmentlere ayırır ve görüntülenen reklamın türünü belirtir. Bir çevrimiçi reklamın, mağaza içi ürüne ilişkin bir reklamdan farklı bilgiler içerebileceğini unutmayın.
 • Kanal ayrıcalığı, ürünleri kanallardan birinin veya her ikisinin kullanılabilirliğine göre segmentlere ayırır.

AdWords Yardım Merkezi'nde kanal ve kanal ayrıcalığı özellikleri hakkında daha fazla bilgi edinebilirsiniz.

Kanal ve kanal ayrıcalığı özelliklerini, bir Alışveriş kanalında reklamı yapılan ürünlerin performansı hakkında rapor oluşturmak için de kullanabilirsiniz. Alışveriş kampanyalarının performansı hakkında rapor oluşturma ile ilgili daha fazla bilgi edinin.

Mağaza içi ürünlerin reklamını yapma

 1. Bir Alışveriş kampanyasına gidin.

  Bir kampanyada gezinmeye ilişkin adımlar
  1. Sol gezinme bölmesinde Tüm hesaplar'ı tıklayın.
   Sol gezinme bölmesi görünmüyorsa ne yapılmalıdır?

  2. Gezinme seçeneklerini görüntülemek için gezinme çubuğunu tıklayın.

  3. Ajans listesinde, reklamvereni içeren ajansı tıklayın. Bir ajansı ada göre arayabilir veya listeye göz atabilirsiniz.

  4. Reklamveren listesinde, motor hesabını içeren reklamvereni tıklayın.

  5. Hesap listesinde, kampanyayı içeren motor hesabını tıklayın.
  6. Kampanya listesinde, kampanyayı tıklayın.

  7. Uygula'yı tıklayın veya Enter tuşuna basın.

  DoubleClick Search, kampanya sayfasını görüntüler.

 2. Sayfanın üst kısmındaki kampanya ayarları simgesini Settings button tıklayın.
 3. Yerel envanter reklamlarını etkinleştir onay kutusunu seçin.
 4. İsteğe bağlı olarak, mağaza içi ürünlere ilişkin reklamları görüntülemek için bir özel filtre oluşturun:

  1. Envanter filtresinin yanında, Özel filtre oluştur'u tıklayın.
  2. Özellik veya metrik'i ve ardından, Kanal'ı tıklayın.

   Yerel ve Çevrimiçi onay kutuları varsayılan olarak seçilidir.

  3. Çevrimiçi onay kutusunun işaretini kaldırın.
 5. İsteğe bağlı olarak, yalnızca tek bir kanalda bulunan ürünleri ekleyin.

  1. Özellik veya metrik'i ve ardından, Kanal Ayrıcalığı'nı tıklayın.

   Tek ve Çoklu onay kutuları varsayılan olarak seçilidir.

  2. Çoklu onay kutusunun işaretini kaldırın.
 6. Diğer Alışveriş kampanyası ayarlarını belirleyin.
 7. Kaydet'i tıklayın.

Ne tür reklamlar gösterilir?

Bir ürün grubuna kanal veya kanal ayrıcalığı özelliğinin eklenmesi, bir ürün birden çok gruba eklendiğinde gösterilen reklamın türünü etkileyebilir. Bir ürün tek bir kampanyada birden fazla reklam grubu içinde yer aldığında, AdWords hangi reklam türünün gösterileceğini belirlemek için en yüksek teklife sahip ürün grubundaki teklifi kullanır.

Ürün grubu önceliği ve teklifleri ayarlama hakkında daha fazla bilgi edinin.

Örneğin, bir Alışveriş kampanyası yerel ve çevrimiçi ürünlere ilişkin reklamları gösterecek şekilde yapılandırılır. İki ürün grubu içermektedir. Ürün grubu A, mağaza içi ürünlere ilişkin reklamları gösterir ve maks. TBM değeri 0,05'tir. Ürün grubu B, çevrimiçi reklamları 0,10 maks. TBM değeri ile görüntüler.

Kanal Ayrıcalığı Kanal (Reklamın türü) Teklif (Maks. TBM)
--- (ayarlanmadı) Yerel 0,05
--- (ayarlanmadı) Çevrimiçi 0,10

Bir çift kırmızı çizmenin hem çevrimiçinde hem de mağaza içinde reklamı yapıldığı için bu ürün her iki gruba da dahil edilir. 

Yakındaki bir müşteri kırmızı çizme araması yaptığında, daha yüksek teklif değeri nedeniyle çevrimiçi reklam görüntülenir.

 

Bu makale faydalı mıydı?
Bunu nasıl iyileştirebiliriz?