Tworzenie kampanii produktowej

Dodawanie lokalnego asortymentu produktów do kampanii produktowej AdWords

Włączanie reklam lokalnego asortymentu produktów

Reklamy lokalnego asortymentu produktów pozwalają reklamować towary dostępne w pobliskich sklepach, gdy klient wyszukuje produkty.

Gdy na koncie w Google Merchant Center utworzysz plik danych o produktach lokalnego asortymentu, w kampaniach produktowych możesz skonfigurować wyświetlanie reklam produktów sprzedawanych w sklepach.

Proces dodawania reklam lokalnego asortymentu produktów do kampanii produktowej przebiega w ten sposób:

 1. Połącz konta w DS i AdWords z kontem w Google Merchant Center, którego używasz do reklamowania produktów sprzedawanych online (jeśli nie są one jeszcze połączone).
 2. Na koncie w Google Merchant Center, które jest połączone z kontami w DS i AdWords, skonfiguruj pliki danych o produktach lokalnego asortymentu.
 3. W DS włącz reklamy asortymentu produktów lokalnych podczas tworzenia kampanii produktowej AdWords.
 4. Opcjonalnie przefiltruj kampanię w DS, by zawierała tylko produkty sprzedawane online, lokalnie lub oba te rodzaje produktów. Możesz też podzielić grupy produktów według kanału oraz wyłączności kanału, by określić różne stawki za reklamy produktów w sklepie i online.

Więcej informacji o promowaniu produktów sprzedawanych w sklepie znajdziesz w Centrum pomocy AdWords.

Tworzenie grup produktów sprzedawanych online lub lokalnie

Podczas podziału drzewa grup produktów według kanału lub wyłączności kanału możesz określić markę, kategorię i inne atrybuty, a także różne stawki za reklamy produktów sprzedawanych online, w sklepach lub na oba te sposoby.

 • Kanał dzieli produkty na segmenty według dostępności online lub lokalnej oraz wskazuje typ wyświetlanej reklamy. Pamiętaj, że reklama produktu sprzedawanego online może zawierać inne informacje niż reklama produktu w sklepie.
 • Wyłączność kanału dzieli produkty na segmenty według dostępności w jednym lub obu kanałach.

Więcej informacji o atrybutach kanał i wyłączność kanału znajdziesz w Centrum pomocy AdWords.

Atrybutów kanał i wyłączność kanału możesz też używać do raportowania skuteczności reklam produktów w kampanii produktowej. Dowiedz się więcej o raportowaniu skuteczności kampanii produktowych.

Reklamowanie produktów sprzedawanych w sklepie

 1. Otwórz właściwości kampanii produktowej.

  Przechodzenie do kampanii
  1. W panelu nawigacyjnym po lewej stronie kliknij Wszystkie konta.
   Co, jeśli nie widać lewego panelu nawigacyjnego?

  2. Kliknij pasek nawigacyjny, by wyświetlić opcje nawigacji.

  3. Na liście Agencja kliknij agencję zawierającą reklamodawcę. Możesz ją wyszukać według nazwy lub wybrać z listy.

  4. Na liście Reklamodawca kliknij reklamodawcę zawierającego konto wyszukiwarki.

  5. Na liście Konto kliknij konto wyszukiwarki zawierające kampanię.
  6. Na liście Kampania kliknij kampanię.

  7. Kliknij Zastosuj lub naciśnij Enter.

  DoubleClick Search wyświetli stronę kampanii.

 2. Kliknij ikonę ustawień kampanii Settings button w górnej części strony.
 3. Zaznacz pole wyboru Włącz reklamy lokalnego asortymentu produktów.
 4. Opcjonalnie możesz utworzyć filtr niestandardowy, by zobaczyć listę reklam produktów sprzedawanych w sklepie:

  1. Obok filtru Zasoby reklamowe kliknij Utwórz filtr niestandardowy.
  2. Kliknij + Atrybut lub dane, a następnie Kanał.

   Pola wyboru Lokalny i Online są domyślnie zaznaczone.

  3. Wyczyść pole wyboru Online.
 5. Opcjonalnie uwzględnij produkty, które są dostępne tylko w jednym kanale.

  1. Kliknij + Atrybut lub dane, a następnie Wyłączność kanału.

   Pola wyboru Jeden i Wiele są domyślnie zaznaczone.

  2. Wyczyść pole wyboru Wiele.
 6. Określ pozostałe ustawienia kampanii produktowej.
 7. Kliknij Zapisz.

Typ wyświetlanej reklamy

Dodanie atrybutu kanał lub wyłączność kanału do grupy produktów może wpłynąć na typ reklamy wyświetlanej wtedy, gdy produkt jest w wielu grupach. Jeśli produkt jest w więcej niż jednej grupie reklam w danej kampanii, AdWords podczas wybierania typu reklamy do wyświetlenia użyje stawki przypisanej do grupy produktów z najwyższą stawką.

Dowiedz się więcej o pierwszeństwie grup produktów i określaniu stawek.

Powiedzmy, że kampania produktowa obejmuje reklamy produktów sprzedawanych lokalnie i online. Zawiera dwie grupy produktów. W grupie produktów A są reklamy produktów sprzedawanych w sklepie, a maksymalny CPC to 0,05. Grupa produktów B obejmuje reklamy produktów online przy maksymalnym CPC równym 0,10.

Wyłączność kanału Kanał (typ reklamy) Stawka (maksymalny CPC)
– (nie ustawiono) Lokalny 0,05
– (nie ustawiono) Online 0,10

Para czerwonych butów jest w obu grupach, bo reklamujemy jej dostępność online oraz w sklepie. 

Gdy klient w pobliżu wyszuka czerwone buty, pojawi się reklama produktu online, bo stawka za nią jest wyższa.

 

Czy ten artykuł był pomocny?
Jak możemy ją poprawić?