Rozwiązywanie problemów z udostępnianiem

Wybierz jeden z następujących problemów:

  • Mam problem z udostępnianiem liście adresowej.
  • Pojawił się komunikat o błędzie „Limit udostępniania został przekroczony”.
  • Czy mogę udostępnić pliki osobie, która nie ma adresu Gmail?
  • Jak zsynchronizować elementy, które zostały mi udostępnione?
  • Jak przenieść elementy do folderów, które zostały mi udostępnione?
  • Korzystam z konta Google Apps w pracy lub szkole. Widoczność elementu ustawiłem na „Publiczny w mojej domenie”, ale nikt nie może go znaleźć.
  • Dlaczego widzę, że mój dokument przegląda lub edytuje anonimowa osoba?
  • Próbuję udostępnić plik innym osobom, ale one nie mają do niego dostępu.