Điền vào biểu mẫu PDF trong Google Drive

Bạn có thể điền vào các biểu mẫu PDF trong Google Drive trên thiết bị Android của mình.

  1. Trên thiết bị Android, hãy mở ứng dụng Google Drive.
  2. Nhấn vào biểu mẫu PDF mà bạn muốn điền.
  3. Ở phía dưới cùng, hãy nhấn vào phần Điền vào biểu mẫu.
    • Nếu không thấy tùy chọn này thì bạn không thể điền vào biểu mẫu PDF đó.
  4. Nhập thông tin của bạn vào biểu mẫu PDF.
  5. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào phần Lưu.
    • Để lưu dưới dạng bản sao, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Lưu dưới dạng.

Lưu ý: Bạn có thể không điền được một số biểu mẫu PDF, bao gồm biểu mẫu XFA và tài liệu được định dạng thủ công để trông giống như biểu mẫu.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?