กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF ใน Google ไดรฟ์

คุณจะกรอกข้อมูลแบบฟอร์ม PDF ใน Google ไดรฟ์ได้ในอุปกรณ์ Android

  1. เปิดแอป Google ไดรฟ์ใน iPhone หรือ iPad
  2. แตะ PDF ที่ต้องการกรอกข้อมูล
  3. แตะกรอกข้อมูลฟอร์มที่ด้านล่าง
    • หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าคุณอาจกรอกข้อมูลใน PDF นี้ไม่ได้
  4. ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF
  5. คลิกบันทึกที่ด้านขวาบน
    • หากต้องการบันทึกเป็นสำเนา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึกเป็น

หมายเหตุ: คุณอาจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF บางไฟล์ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์ม XFA และเอกสารที่จัดรูปแบบด้วยตนเองให้ดูเหมือนแบบฟอร์ม

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
99950
false