กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF ใน Google ไดรฟ์

หากต้องการใช้ Google ไดรฟ์ในที่ทำงานหรือโรงเรียนให้ได้ประโยชน์ยิ่งขึ้น ลงชื่อสมัครทดลองใช้ Google Workspace โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

คุณสามารถกรอกข้อมูลฟอร์ม PDF ใน Google ไดรฟ์ในอุปกรณ์ Android ได้

  1. เปิดแอป Google ไดรฟ์ในอุปกรณ์ Android
  2. แตะ PDF ที่ต้องการกรอกข้อมูล
  3. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะแก้ไข จากนั้น การกรอกแบบฟอร์ม
    • หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าคุณอาจกรอกข้อมูลใน PDF นี้ไม่ได้
  4. ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF
  5. แตะบันทึกที่ด้านขวาบน
    • หากต้องการบันทึกเป็นสำเนา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึกเป็น

 

หมายเหตุ: คุณอาจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF บางไฟล์ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์ม XFA และเอกสารที่จัดรูปแบบด้วยตนเองให้ดูเหมือนแบบฟอร์ม

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก
2246359813708728128
true
ค้นหาศูนย์ช่วยเหลือ
true
true
true
true
true
99950