กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF ใน Google ไดรฟ์


               

หากต้องการใช้ฟีเจอร์ขั้นสูงของ Google Workspace สำหรับธุรกิจ

ลองใช้งาน Google Workspace เลยวันนี้

คุณสามารถกรอกข้อมูลฟอร์ม PDF ใน Google ไดรฟ์ในอุปกรณ์ Android ได้

  1. เปิดแอป Google ไดรฟ์ในอุปกรณ์ Android
  2. แตะ PDF ที่ต้องการกรอกข้อมูล
  3. ที่ด้านขวาล่าง ให้แตะแก้ไข จากนั้น การกรอกแบบฟอร์ม
    • หากไม่เห็นตัวเลือกนี้ แสดงว่าคุณอาจกรอกข้อมูลใน PDF นี้ไม่ได้
  4. ป้อนข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF
  5. แตะบันทึกที่ด้านขวาบน
    • หากต้องการบันทึกเป็นสำเนา ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น บันทึกเป็น

 

หมายเหตุ: คุณอาจกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม PDF บางไฟล์ไม่ได้ ซึ่งรวมถึงแบบฟอร์ม XFA และเอกสารที่จัดรูปแบบด้วยตนเองให้ดูเหมือนแบบฟอร์ม

ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก