Nhận yêu cầu phê duyệt cho các tệp trong Google Drive

Bạn có thể nhận được yêu cầu phê duyệt về nội dung của mình trong Google Drive. Khi tài liệu của bạn đã sẵn sàng để xem xét, bạn có thể khóa tệp và yêu cầu người nhận phê duyệt nội dung nháp. 

Mở khóa tệp

Quan trọng: Khi một tệp bị khóa, không ai có thể chỉnh sửa tệp đó. Nếu bạn mở khóa tệp, thao tác đó sẽ hủy mọi hoạt động phê duyệt đang thực hiện.  

Cách mở khóa tệp:

  1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google Drive.
  2. Tìm tệp bạn muốn mở khóa.
  3. Nhấp chuột phải vào tệp đó và nhấp vào phần Mở khóa.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?