Een Google-formulier maken

Google Formulieren is een handig hulpmiddel bij het plannen van evenementen, het versturen van enquêtes, het overhoren van leerlingen of het verzamelen van andere gegevens op een gemakkelijke, gestroomlijnde manier. Een Google-formulier kan worden gekoppeld aan een Google-spreadsheet. Als een spreadsheet aan het formulier is gekoppeld, worden reacties automatisch verzonden naar de spreadsheet. Bovendien kunnen gebruikers de reacties via het menu 'Reacties' weergeven op de pagina 'Overzicht van reacties'.

U kunt een formulier maken vanuit Google Drive of een bestaande spreadsheet.

Een formulier maken vanuit Google Drive:

  1. Klik op de rode knop Maken en klik vervolgens op Formulier.
  2. In de geopende formuliersjabloon kunt u alle gewenste vragen toevoegen. U kunt uw formulier ook indelen door koppen toe te voegen en uw formulieren in meerdere pagina's te splitsen. Meer informatie over het bewerken van formulieren.

Een formulier maken vanuit een Google-spreadsheet:

  1. Wanneer u in een spreadsheet werkt, klikt u op het menu Invoegen en selecteert u Formulier.
  2. Vervolgens wordt in een bericht boven aan de pagina gemeld dat een nieuw formulier is gemaakt.
  3. Klik op Voeg hier vragen toe om uw formulier te bewerken of klik op Sluiten om dit bericht te sluiten en door te gaan met de bewerkingen in uw spreadsheet. (Opmerking: als u dit bericht sluit, kunt u uw formulier later op elk gewenst moment bewerken door het menu Formulier te selecteren en op Formulier bewerken te klikken.)
  4. Nadat u een formulier heeft gemaakt vanuit een Google-spreadsheet, wordt onder aan uw spreadsheet een nieuwe tab weergegeven met het label 'Formulierreacties'. Zoals u wellicht al vermoedde, worden hier de reacties op uw formulier toegevoegd.

Nadat u uw formulier heeft gemaakt, kunt u vragen, koppen en pagina-einden toevoegen en bewerken. U kunt ook kiezen hoe u reacties op uw formulier wilt verzamelen.