Kop- en voetteksten

Als u kop-en voetteksten in uw document wilt opnemen, klikt u op de vervolgkeuzelijst Invoegen en selecteert u Koptekst of Voettekst. Typ de tekst voor uw kop- of voettekst in het gedeelte binnen de stippellijnen.

Als u uw kop- of voettekst wilt verbergen, verwijdert u alle inhoud. Vervolgens klikt u op een willekeurige plek in de bewerkingsruimte van het hoofddocument om door te werken.