Nhận xét về các tệp Microsoft Office, PDF, ảnh và các tệp khác

Bạn có thể để lại và đọc nhận xét trên tệp Microsoft Office, tệp PDF, ảnh và các tệp khác trên Google Drive.

Nhận xét trên các tệp Microsoft Office

Bạn có thể để lại nhận xét trên văn bản, ô hoặc phần cụ thể của tệp Microsoft Office. Các nhận xét đó sẽ vẫn xuất hiện khi bạn mở tệp trong Microsoft Office.

Nếu bạn chưa cài đặt Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày trên iPhone hoặc iPad, hãy làm như sau:

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Drive.
 2. Nhấn vào tệp mà bạn muốn nhận xét.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào biểu tượng Nhận xét Nhận xét sau đó Mới.
 4. Nhập nhận xét rồi nhấn vào phần Nhận xét.

Nếu đã cài đặt Google Tài liệu, Trang tính hoặc Trang trình bày, bạn có thể đọc và tạo nhận xét tại đó. Hãy tìm hiểu thêm về cách nhận xét trong Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Nhận xét trên các tệp PDF, ảnh và bản trình bày PowerPoint

Bạn có thể nhận xét trên các phần cụ thể của tệp PDF, ảnh và bản trình bày PowerPoint.

 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Drive.
 2. Nhấn vào tệp PDF, tệp PowerPoint hoặc ảnh bạn muốn nhận xét.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm nhận xét Nhận xét sau đó Mới.
 4. Nhấn vào nơi bạn muốn thêm nhận xét. Bạn có thể di chuyển hộp nhận xét bằng cách nhấn và kéo.
  • Để nhận xét trên văn bản cụ thể, hãy nhấn và giữ văn bản sau đó Thêm nhận xét​.
 5. Nhấn vào phần Thêm nhận xét tại đây.
 6. Nhập nhận xét của bạn và nhấn vào biểu tượng Xong Xong.

Để xem nhận xét, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm nhận xét Nhận xét ở trên cùng bên phải.

Nhận xét trên tệp video, tệp âm thanh và các tệp khác
 1. Trên iPhone hoặc iPad, hãy mở ứng dụng Google Drive.
 2. Nhấn vào tệp mà bạn muốn nhận xét.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấn vào biểu tượng Thêm nhận xét Nhận xét sau đó Mới.
 4. Nhập nhận xét của bạn và nhấn vào biểu tượng Xong Xong.

Giải quyết xung đột giữa các phiên bản của cùng một tệp 

Nếu người dùng tải một phiên bản mới của tệp lên, phiên bản đó sẽ thay thế tệp hiện có trong Google Drive. Bất kỳ nhận xét nào được thêm bên ngoài Google Drive sẽ thay thế các nhận xét được tạo trong Drive. Mọi nội dung chỉnh sửa được thực hiện bên ngoài Google Drive cũng sẽ xóa tất cả các nhận xét đã giải quyết hoặc không hoạt động.

Việc chia sẻ ảnh hưởng đến tệp như thế nào

Khi chia sẻ tệp Microsoft Office, PDF, ảnh hoặc các loại tệp khác với ai đó, bạn có thể chọn hành động họ có thể làm với tệp đó.

 • Xem: Mọi người có thể xem nhận xét, nhưng không thể đưa ra nhận xét mới hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Nhận xét: Mọi người có thể đưa ra nhận xét và nội dung đề xuất nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Chỉnh sửa: Mọi người có thể đưa ra nhận xét và thay đổi đối với tệp, chấp nhận hoặc từ chối nội dung đề xuất và chia sẻ tệp với người khác.

Tìm hiểu xem việc chia sẻ ảnh hưởng đến tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu như thế nào

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?