Nhận xét về các tệp Microsoft Office, PDF, ảnh và các tệp khác

Bạn có thể để lại và đọc nhận xét trên tệp Microsoft Office, tệp PDF, ảnh và các tệp khác trên Google Drive.

Nhận xét trên các tệp Microsoft Office

Khi bạn để lại nhận xét trên tệp Microsoft Office, các nhận xét đó sẽ vẫn xuất hiện khi bạn mở tệp trong Microsoft Office.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp đúp vào tệp Word, Excel hoặc PowerPoint mà bạn muốn nhận xét.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Nhấp vào văn bản, ô hoặc phần bạn muốn nhận xét.
 5. Nhập nhận xét và nhấn vào phần Nhận xét.
Nhận xét trên các tệp PDF

Nhận xét bạn tạo trên tệp PDF có thể xuất hiện trong một số ứng dụng xem PDF.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp đúp vào tệp PDF mà bạn muốn nhận xét.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Chọn vùng bạn muốn nhận xét.
 5. Nhập nhận xét và nhấn vào phần Nhận xét.
Nhận xét trên ảnh
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp đúp vào ảnh mà bạn muốn nhận xét.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Nhấp và kéo qua vùng bạn muốn nhận xét.
 5. Nhập nhận xét và nhấn vào phần Nhận xét.
Nhận xét trên tệp video, tệp âm thanh và các tệp khác

Khi bạn nhận xét trên tệp video, tệp âm thanh và các tệp khác, các nhận xét đó sẽ chỉ có sẵn trong Google Drive.

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào drive.google.com.
 2. Nhấp đúp vào tệp mà bạn muốn nhận xét.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm nhận xét Thêm nhận xét.
 4. Nhấp vào văn bản, ô hoặc phần bạn muốn nhận xét.
 5. Nhập nhận xét và nhấn vào phần Nhận xét.

Giải quyết xung đột giữa các phiên bản của cùng một tệp 

Nếu người dùng tải một phiên bản mới của tệp lên, phiên bản đó sẽ thay thế tệp hiện có trong Google Drive. Bất kỳ nhận xét nào được thêm bên ngoài Google Drive sẽ thay thế các nhận xét được tạo trong Drive. Mọi nội dung chỉnh sửa được thực hiện bên ngoài Google Drive cũng sẽ xóa tất cả các nhận xét đã giải quyết hoặc không hoạt động.

Việc chia sẻ ảnh hưởng đến tệp như thế nào

Khi chia sẻ tệp Microsoft Office, PDF, ảnh hoặc các loại tệp khác với ai đó, bạn có thể chọn hành động họ có thể làm với tệp đó.

 • Xem: Mọi người có thể xem nhận xét, nhưng không thể đưa ra nhận xét mới hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Nhận xét: Mọi người có thể đưa ra nhận xét và nội dung đề xuất nhưng không thể thay đổi hoặc chia sẻ tệp với người khác.
 • Chỉnh sửa: Mọi người có thể đưa ra nhận xét và thay đổi đối với tệp, chấp nhận hoặc từ chối nội dung đề xuất và chia sẻ tệp với người khác.

Tìm hiểu xem việc chia sẻ ảnh hưởng đến tệp Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày và Biểu mẫu như thế nào

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?