Xem hoạt động trên Google Drive trong Slack

Quan trọng: Tính năng Xem hoạt động trên Google Drive trong Slack sẽ bị xóa cuối tháng 5 năm 2021.

Hoạt động trên Google Drive sẽ chỉ xuất hiện với mọi người trong Slack khi họ:

  • Cài đặt và cấp quyền cho Google Drive trong Slack.
  • Có quyền truy cập vào tệp được đề cập.
  • Thuộc về kênh hoặc tin nhắn trực tiếp mà tệp được đề cập.

Các loại hoạt động

  • Khi một tệp được tạo
  • Khi một tệp được đề cập trong một kênh
  • Khi một thành viên trong nhóm Slack thêm nhận xét

Tìm hiểu thêm về hoạt động trên Google Drive.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?