ดูกิจกรรมของ Google ไดรฟ์ใน Slack

กิจกรรม Google ไดรฟ์จะแสดงต่อผู้คนในกลุ่ม Slack เมื่อพวกเขาเป็นดังนี้

  • ติดตั้งและให้สิทธิ์แก่ Google ไดรฟ์ใน Slack
  • มีสิทธิ์เข้าถึงไฟล์ที่กล่าวถึง
  • อยู่ในช่องหรือข้อความส่วนตัวที่กล่าวถึงไฟล์

ประเภทของกิจกรรม

  • เมื่อสร้างไฟล์
  • เมื่อกล่าวถึงไฟล์ในช่อง
  • เมื่อสมาชิกทีม Slack เพิ่มความคิดเห็น

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรม Google ไดรฟ์

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร