Se Google Drive-aktivitet i Slack

Google Drive-aktivitet visas bara för personer i Slack när de:

  • installerar och ger behörighet till Google Drive i Slack
  • har åtkomst till filen som nämnts
  • tillhör kanalen eller direktmeddelandet där filen nämns.

Typer av aktivitet

  • När en fil skapas
  • När en fil nämns i en kanal
  • När en Slack-gruppmedlem lägger till en kommentar

Läs mer om Google Drive-aktivitet.