Przechowywanie i udostępnianie plików na dyskach współdzielonych

Tworzenie Dysku zespołu
 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Kliknij Dodaj Dodaj.
 4. Wpisz nazwę.
 5. Kliknij OK.
Dodawanie nowych osób
 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Obok Dysku zespołu, do którego chcesz dodać osoby, kliknij Więcej Więcej.
 4. Kliknij Dodaj osoby Grupuj kontakty.
 5. Dodaj imiona i nazwiska, adresy e-mail lub Grupę dyskusyjną Google.
  • Domyślnie użytkownicy mogą przesyłać, edytować i usuwać pliki oraz zapraszać inne osoby.
 6. Aby zmienić:
  • uprawnienia dostępu nowych użytkowników, kliknij Więcej Więcej a potem Ustaw uprawnienia nowych użytkowników;
  • ustawienia powiadomień dla nowych użytkowników, kliknij Więcej Więcej a potem Pomiń wysyłanie powiadomień.
 7. Kliknij Wyślij Wyślij.
Zarządzanie członkami zespołu i ich usuwanie

Użytkownicy z pełnym dostępem mogą zmieniać uprawnienia innych osób.

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Obok Dysku zespołu, którym chcesz zarządzać, kliknij Więcej Więcej.
 4. Kliknij Zarządzaj użytkownikami Grupuj kontakty.
 5. Po prawej stronie osoby, której uprawnienia chcesz zmienić, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 6. Kliknij jedną z wyświetlonych opcji.

Dodawanie, tworzenie i usuwanie plików

Aby dodawać i tworzyć pliki, musisz mieć uprawnienia do edycji lub pełny dostęp do Dysku zespołu. Aby usuwać pliki, musisz mieć pełny dostęp.

Dodawanie plików

Tworzenie plików i folderów

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Kliknij Dysk zespołu, do którego chcesz coś dodać.
 4. W prawym dolnym rogu ekranu kliknij Dodaj Dodaj.
 5. Kliknij typ pliku lub folderu, jaki chcesz utworzyć.
Zapisywanie plików offline
 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Obok pliku kliknij Więcej Więcej.
 3. Aby zapisać plik offline, kliknij Dostępny offline.
Usuwanie i przywracanie plików

Usuwanie pliku

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Obok pliku, który chcesz usunąć, kliknij Więcej Więcej.
 4. Kliknij Usuń dla wszystkich.
 5. Kliknij Usuń dla wszystkich.

Przywracanie pliku z kosza

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Kosz.
 3. W prawym górnym rogu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 4. Wybierz kosz, z którego chcesz przywrócić plik.
 5. Obok pliku, który chcesz przywrócić, kliknij Więcej Więcej.
 6. Kliknij Przywróć.

Udostępnianie plików osobom spoza Dysków zespołu

Możesz udostępniać pliki z Dysku zespołu osobom, które nie są jego użytkownikami.

Udostępnianie elementów określonym osobom
 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Obok pliku, który chcesz udostępnić, kliknij Więcej Więcej a potem Dodaj osoby.
 4. Wpisz adresy e-mail użytkowników lub grup dyskusyjnych Google, którym chcesz udostępnić plik.
 5. Aby zmienić:
 6. Kliknij Wyślij Wyślij.
Udostępnianie linku

Możesz wysłać link do swojego pliku – nie musisz wtedy dodawać adresu e-mail.

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Obok pliku, który chcesz udostępnić, kliknij Więcej Więcej a potem Dodaj osoby.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Kto ma dostęp.
 5. Kliknij Udostępnianie linków wyłączone.
  • Aby wybrać, co inne osoby mogą zrobić z Twoim plikiem, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 6. Wklej link w e-mailu lub w innym miejscu, w którym chcesz go udostępnić.

Więcej informacji o tym, jak inni mogą wyświetlać, komentować i edytować pliki

Udostępnianie plików osobom spoza organizacji

Gdy udostępniasz link do pliku z Dysku zespołu, każda osoba w organizacji, która ma link, może uzyskać dostęp do tego pliku. Możesz określić, czy takie osoby mogą wyświetlać, komentować, czy edytować plik.

Administrator może włączyć lub wyłączyć niektóre z tych opcji:

 • Zezwalaj na dostęp z zewnątrz: osoby spoza organizacji będą mogły uzyskać dostęp do pliku.
 • Widoczne w wynikach wyszukiwania: osoby z organizacji będą mogły wyszukać i znaleźć plik.

Zatrzymywanie udostępniania pliku

Zatrzymywanie udostępniania pojedynczego pliku
 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Obok pliku, którego nie chcesz już udostępniać, kliknij Więcej Więcej a potem Dodaj osoby.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Kto ma dostęp.
 5. Obok osoby, której uprawnienia chcesz zmienić, kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 6. Kliknij Usuń dostęp.
Usuwanie linku do pliku

Jeśli usuniesz link do pliku, będzie on widoczny tylko dla Ciebie i dla osób do niego dodanych. 

 1. Otwórz aplikację Dysk Google na urządzeniu z Androidem.
 2. Kliknij menu Menu a potem Dyski zespołu.
 3. Obok pliku, którego nie chcesz już udostępniać, kliknij Więcej Więcej a potem Dodaj osoby.
 4. Kliknij Więcej Więcej a potem Kto ma dostęp.
 5. Kliknij Udostępnianie linków włączone.
 6. Kliknij Brak dostępu.
 7. Kliknij OK.
Blokowanie możliwości pobierania, drukowania i kopiowania pliku

Domyślnie osoby z uprawnieniami do komentowania i wyświetlania mogą pobierać, drukować i kopiować pliki. Aby im to uniemożliwić, otwórz stronę drive.google.com na komputerze.

Dowiedz się, jak zalogować się w Google Chrome na więcej niż jedno konto Google

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99950
false