Dela filer med teamenheter

En teamenhet är ett gemensamt utrymme där

 • medlemmar delar äganderätten till filer och mappar
 • alla filer finns kvar, även om någon lämnar en teamenhet
 • du även kan dela filer med en länk eller inbjudan.

Om du inte kan använda teamenheter kontaktar du din administratör.

Skapa och hantera teamenheter

Alla i din organisation kan skapa en teamenhet. Om du inte kan använda teamenheter kontaktar du din administratör.

Typer av åtkomstnivåer

 • Fullständig åtkomst: Som standard kan användare hantera medlemmar samt ladda upp, redigera, flytta och radera alla filer.
 • Redigeringsåtkomst: Redigera alla filer och ladda upp nya filer. Dessa användare kan inte flytta eller radera filer.
 • Kommentarsåtkomst: Kan endast kommentera filer.
 • Visningsåtkomst Kan endast visa filer.

Teamenheter är bara tillgängliga för jobb- och skolkonton och du är inte inloggad. Klicka här för att logga in på ditt jobb- eller skolkonto.

Flytta, dela och ordna filer

Du kan fortfarande dela, söka bland och ordna filer i teamenheter på samma sätt som med dina egna filer på Drive.

Flytta filer från Min enhet

Du kan flytta filer till en teamenheter på samma sätt som du flyttar filer till din egen Drive. Läs mer om att flytta filer.

 • Du kanske inte kan flytta filer som ägs av andra personer. Om du vill flytta en sådan fil ber du ägaren att flytta den. Du kan även kontakta administratören om du behöver hjälp.
 • De som du har delat filer med utanför teamenheten hittar filerna under Delas med mig. Läs mer om vad som visas i Delas med mig.
 • Filer som sparats på en teamenheter kan inte sparas på fler än ett ställe.
 • Filer som sparats på en teamenheter kan inte läggas till i Min enhet.
Flytta filer mellan teamenheter

Så här flyttar du filer från en teamenhet till en annan:

 • Medlemmen i teamet måste ha fullständig åtkomst i den ursprungliga teamenheten.
 • Hon eller han måste åtminstone ha redigeringsåtkomst i den nya teamenheten.
 • Endast medlemmar i den nya teamenheten får åtkomst till filen såvida du inte delar filen direkt. Läs mer om att dela på Google Drive.
Dela filer som sparats på en teamenhet

Medlemmar med redigeringsåtkomst eller fullständig åtkomst kan dela filer som lagras på en teamenhet. 

 • Filer kan endast delas med personer i organisationen.
 • Mappar som lagras på en teamenhet kan inte delas.

Läs mer om att dela på Google Drive.

Hitta dina filer

Du kan ordna och söka efter dina teamenhet-filer både i dina personliga mappar och dina teamenheter.

Relaterade artiklar