Dela filer med Team Drives

En Team Drive är ett gemensamt utrymme där

 • medlemmar delar äganderätten till filer och mappar
 • alla filer finns kvar, även om någon lämnar en Team Drive
 • du även kan dela filer med en länk eller inbjudan.

Om du inte kan använda Team Drives kontaktar du din administratör.

Skapa och hantera Team Drives

Alla i din organisation kan skapa en Team Drive. Om du inte kan använda Team Drives kontaktar du din administratör.

Typer av åtkomstnivåer

 • Fullständig åtkomst: Som standard kan användare hantera medlemmar samt ladda upp, redigera, flytta och radera alla filer.
 • Redigeringsåtkomst: Redigera alla filer och ladda upp nya filer. Dessa användare kan inte flytta eller radera filer.
 • Kommentarsåtkomst: Kan endast kommentera filer.
 • Visningsåtkomst Kan endast visa filer.
Skapa en Team Drive
 1. På datorn öppnar du drive.google.com.
 2. Klicka på Team Drives till vänster.
 3. Klicka på Nytt uppe till vänster.
 4. Ange ett namn på Team Driven.
 5. Klicka på Skapa.
Lägga till nya medlemmar
 1. På datorn öppnar du drive.google.com.
 2. Klicka på Team Drives till vänster och dubbelklicka på en av dina Team Drives.
 3. Klicka på + Lägg till medlemmar högst upp.
 4. Lägg till namn, e-postadresser eller en Google-grupp.
  • Som standard har nya medlemmar fullständig åtkomst. De kan lägga till, ändra och radera filer samt bjuda in andra medlemmar.
 5. Du kan ändra följande:
  • Ändra åtkomsten för nya medlemmar genom att klicka på nedåtpilen Nedåtpil och välja ett alternativ.
  • Ändra om nya medlemmar ska få aviseringar genom att klicka på Hoppa över att skicka aviseringar.
 6. Klicka på Skicka.
Hantera eller ta bort medlemmar

Medlemmar med fullständig åtkomst kan ändra vad andra medlemmar får göra.

 1. På datorn öppnar du drive.google.com.
 2. Klicka på Team Drives till vänster och dubbelklicka på en av dina Team Drives.
 3. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil högst upp bredvid namnet på din Team Drive.
 4. Klicka på Hantera medlemmar.
 5. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil till höger om personen som du vill ändra.
 6. Klicka på ett av alternativen.
 7. Klicka på Klar.

Lägga till, skapa och radera filer

Om du vill lägga till eller skapa filer behöver du fullständig åtkomst eller redigeringsåtkomst i en Team Drive. Om du vill radera filer behöver du fullständig åtkomst.

Lägga till filer

Skapa och ladda upp filer och mappar

 1. På datorn öppnar du drive.google.com.
 2. Klicka på Team Drives till vänster och dubbelklicka på en av dina Team Drives.
 3. Klicka på Nytt uppe till vänster.
 4. Klicka på den typ av fil eller mapp som du vill skapa eller ladda upp från datorn.
Spara filer offline

Du kan ladda ned vissa filer och mappar till datorn, men de ändringar du gör sparas inte i Team Drives.

Det går inte att arbeta med filer som lagras på en Team Drive offline på datorn.

Radera och återställa filer

Radera en fil

När en fil har legat i papperskorgen i 30 dagar raderas den permanent.

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Team Drives.
 3. Klicka på filen som du vill radera.
 4. Klicka på Ta bort för alla Radera högst upp.
 5. Klicka på Ta bort för alla.

Återställ en fil från papperskorgen

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Papperskorgen.
 3. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil högst upp bredvid Borttaget från.
 4. Välj den papperskorg som du vill återställa från.
 5. Klicka på filen som du vill åteställa.
 6. Klicka på Återställ Återställ.

Dela filer utanför Team Drives

Du kan dela filer på en Team Drive med personer som inter är medlemmar i din Team Drive.

Dela med vissa personer
 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Team Drives.
 3. Klicka på filen som du vill dela.
 4. Klicka på Dela eller Dela Lägg till personer.
 5. Skriv e-postadressen eller Google-gruppen som du vill dela med.
 6. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil för att välja vad andra kan göra med din fil. Läs mer om hur andra kan visa, kommentera och redigera filer.
 7. Om du inte vill skicka aviseringar till personerna i fråga klickar du på Hoppa över att skicka aviseringar.
 8. Klicka på Skicka. Ett e-postmeddelande skickas till dem du har delat med.
Dela en länk

Du kan skicka en länk till filen så att du inte behöver lägga till e-postadresser.

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Team Drives.
 3. Klicka på filen som du vill dela.
 4. Klicka på Dela eller Dela Lägg till personer.
 5. Klicka på Vem har åtkomst.
 6. Klicka på Länkdelning är av högst upp.
 7. Klicka på Länkdelning.
 8. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil för att välja vad andra kan göra med din fil. Läs mer om hur andra kan visa, kommentera eller redigera filer.
 9. Kopiera och klistra in länken i ett e-postmeddelande eller någon annanstans där du vill dela den.

Läs mer om hur andra kan visa, kommentera och redigera filer.

Dela filer utanför organisationen

När du delar en länk till en fil från en Team Drive kan alla i organisationen få åtkomst till filen om de ha har länken. Du kan välja om de kan visa, kommentera eller redigera.

Administratörer kan aktivera eller inaktivera följande alternativ:

 • Tillåt extern åtkomst: Personer utanför organisationen kan få åtkomst till filen.
 • Visas i sökresultaten: Personer i organisationen kan söka efter och hitta filen.

Sluta dela en fil

Sluta dela en enskild fil
 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Team Drives.
 3. Klicka på filen som du vill ändra.
 4. Klicka på Dela eller Dela Lägg till personer.
 5. Klicka på Vem har åtkomst.
 6. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil till höger om personen som du vill sluta dela med.
 7. Klicka på Ta bort.
 8. Klicka på Klar.
Ta bort en länk till en fil

När du raderar en länk till en fil kan bara du och personerna som du lagt till visa filen. 

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Team Drives.
 3. Klicka på filen som du vill ändra.
 4. Klicka på Dela eller Dela Lägg till personer.
 5. Klicka på Vem har åtkomst.
 6. Klicka på Länkdelning är på.
 7. Klicka på Länkdelning.
 8. Klicka på Klar.
Tillåt inte att andra laddar ned, skriver ut eller kopierar en fil

Så här förhindrar du att personer med kommentars- och visningsåtkomst kan ladda ned, skriva ut eller kopiera en fil.

 1. Öppna drive.google.com på datorn.
 2. Klicka på Team Drives.
 3. Klicka på filen som du vill ändra.
 4. Klicka på Dela eller Dela Lägg till personer.
 5. Klicka på Vem har åtkomst längst ned till höger.
 6. Klicka på Begränsa nedladdning, utskrift och kopiering av den här filen för dem som kommenterar och visar.
 7. Klicka på Klar.

Flytta, dela och ordna filer

Du kan fortfarande dela, söka bland och ordna filer i Team Drives på samma sätt som med dina egna filer på Drive.

Flytta filer från Min enhet

Du kan flytta filer till en Team Drive på samma sätt som du flyttar filer till din egen Drive. Läs mer om att flytta filer.

 • Du kan inte flytta filer som andra äger. Om du vill flytta en fil som någon annan äger måste du be ägaren att flytta den.
 • När du delar filer med någon som inte är medlem i din Team Drive hittar de filerna under Delas med mig. Läs mer om vad som visas i Delas med mig.
 • Filer som sparats på en Team Drive kan inte sparas på fler än ett ställe.
 • Filer som sparats på en Team Drive kan inte läggas till i Min enhet.
Flytta filer mellan Team Drives

Så här flyttar du filer från en Team Drive till en annan:

 • Medlemmen i teamet måste ha fullständig åtkomst i den ursprungliga Team Driven.
 • Hon eller han måste åtminstone ha redigeringsåtkomst i den nya Team Driven.
 • Endast medlemmar i den nya Team Driven får åtkomst till filen såvida du inte delar filen direkt. Läs mer om att dela på Google Drive.
Dela filer som sparats på en Team Drive

Medlemmar med redigeringsåtkomst eller fullständig åtkomst kan dela filer som lagras på en Team Drive. 

 • Filer kan endast delas med personer i organisationen.
 • Mappar som lagras på en Team Drive kan inte delas.

Läs mer om att dela på Google Drive.

Hitta dina filer

Du kan ordna och söka efter dina Team Drive-filer både i dina personliga mappar och dina Team Drives.

Relaterade artiklar