Dela mappar i Google Drive


               

Vill du ha avancerade Google Workspace-funktioner för företaget?

Prova Google Workspace i dag!

Det här går att göra med mappar som du delat med andra:

 • Kan organisera, lägga till och redigera: Andra kan öppna, redigera, ta bort eller flytta alla filer i mappen om de är inloggade på ett Google-konto. Andra kan också lägga till filer i mappen.
 • Får enbart öppna: Andra kan se mappen och öppna alla filer i den.

Mer om mappdelning:

 • När du delar eller ändrar behörigheten för en mapp uppdateras filerna och undermapparna i den med de nya delningsinställningarna. Filer som läggs till i en mapp vid ett senare tillfälle ärver behörigheter från mappen utöver behörigheter som läggs till direkt i filerna.
 • Om du delar eller slutar dela mappar med många filer eller undermappar kan det ta tid innan alla behörigheter ändras. Om du ändrar många redigerings- eller visningsbehörigheter samtidigt kan det ta tid innan du ser ändringarna.

Tips! Om du vill ge nya användare med skrivbehörighet åtkomst till mappen använder du delningsadressen för en fil som är djupkapslad inuti mappen.

 • Lagringsutrymmet räknas för personen som laddade upp filen, inte mappens ägare.
 • När du hanterar stora mappstrukturer kan underordnade och överordnade mappbehörigheter skilja sig åt. Du kan åsidosätta ärvda behörigheter för underordnade mappar så att de skiljer sig från den överordnade mappen. Du kan även ta bort överordnade behörigheter från en underordnad mapp.

Så här delar du mappar

Dela med specifika personer
 1. Öppna Google Drive-appen på en iPhone eller iPad.
 2. Klicka på mappen som du vill dela.
 3. Välj Dela Add approver .
 4. Ange den e-postadress eller Google-grupp som du vill dela med.
 5. Bestäm vilken roll personer ska ha i mappen genom att välja Läsbehörig, Kommentator eller Redigerare.
 6. Välj att avisera personer.
  • Om du vill informera personer om att du har delat ett objekt med dem markerar du rutan bredvid Avisera personer. Om du aviserar andra inkluderas samtliga e-postadresser du anger i e-postmeddelandet. Om du inte vill informera dem avmarkerar du rutan.
 7. Tryck på Skicka Skicka.

Tips! När du uppdaterar behörigheter för en fil som du delar från Min enhet och personen du delar med inte har behörigheter kan du uppdatera behörigheterna för:

 • mappen som innehåller filen
 • enbart själva filen.
Dela med en grupp specifika personer

Dela med en Google-grupp

I Google Drive kan du dela mappar med Google Grupper i stället för specifika personer. Du har följande alternativ:

 • Lägg till en medlem i en grupp: Personen får åtkomst till filer och mappar som gruppen har.
 • Ta bort en medlem från en grupp: Personen förlorar åtkomst till filer och mappar som gruppen har.

Så här delar du en mapp med din Google-grupp:

 1. Skapa en Google-grupp.
 2. Lägg till medlemmar i gruppen.
 3. Dela mappen med gruppen.

Tips! Innan en mapp visas i mappen Delas med mig måste du öppna den från en inbjudan eller länk.

Tillåt allmän åtkomst till mappen

Avgör om mappen är allmänt tillgänglig eller begränsad till enbart de personer som har åtkomst. Om du tillåter åtkomst för alla med länken kan alla öppna mappen.

 1. Öppna appen Google Drive på en iPhone eller iPad.
 2. Tryck på Mer Mer bredvid mappnamnet.
 3. Tryck på Hantera åtkomst.
 4. Tryck på högerpilen under Allmän åtkomst.
 5. Välj vem som kan få åtkomst till filen.
  • Tips! Om du använder ditt Google-konto för jobbet eller skolan kan du välja att endast dela filer och mappar med en viss målgrupp, till exempel din avdelning.
 6. Bestäm vilken roll personer får i mappen genom att välja ett alternativ.
 7. Välj om andra kan hitta mappen i sökresultat.
 8. Tryck på Tillbaka.

Ändra delningsbehörigheter för delade mappar

Redigera, kommentera eller öppna delade filer

När du delar en mapp får filerna och undermapparna i den samma status som mappen du delar:

 • Redigerare: Andra personer kan öppna, redigera, ta bort eller flytta alla filer i mappen. Andra personer kan också lägga till filer i mappen.
 • Kommentator:  Andra personer kan kommentera och föreslå filer i mappen, men de kan inte ändra eller dela objekt i mappen.
 • Läsbehörig: Andra personer kan se mappen och de kan öppna alla filer i den.

Om du vill ändra hur specifika filer delas kan du göra det efter att du har delat mappen.

Ägarbyte

När du vill överföra äganderätten till en mapp öppnar du drive.google.com på en dator.

Filer som tagits bort från delade mappar

När någon tar bort en fil från en delad mapp förlorar alla utom ägaren av filen åtkomsten.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny