שיתוף תיקיות ב-Google Drive

אחרי שיתוף של תיקייה עם אחרים, הם יוכלו לבצע בה את הפעולות הבאות:

 • ארגון, הוספה ועריכה: אם הם מחוברים לחשבון Google, אנשים יוכלו לפתוח, לערוך, למחוק או להעביר את כל הקבצים שנמצאים בתיקייה. הם גם יוכלו להוסיף קבצים לתיקייה.
 • תצוגה בלבד: אנשים יוכלו לראות את התיקייה ולפתוח את כל הקבצים שנמצאים בה.

מידע נוסף על שיתוף של תיקיות:

 • כשמשתפים או מבטלים שיתוף של תיקיות שמכילות הרבה תיקיות משנה או קבצים, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שכל ההרשאות יתעדכנו. כשמשנים בו-זמנית מספר רב של הרשאות עריכה או צפייה, ייתכן שיחלוף זמן מה עד שיהיה אפשר לראות את השינויים.
 • הקובץ יאוחסן אצל המשתמש שהעלה את הקובץ, ולא אצל הבעלים של התיקייה.

בחירת אנשים לשיתוף

אנשים ספציפיים

אפשר לבחור אנשים ספציפיים ולשתף תיקייה מסוימת (בדומה לקבצים) רק איתם:

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. לוחצים על התיקייה שרוצים לשתף.
 3. לוחצים על סמל השיתוף הוסף אנשים.
 4. בקטע 'אנשים', מקלידים את כתובת האימייל או את קבוצת Google שאיתן רוצים לשתף.
 5. כדי לקבוע אילו פעולות אדם יכול לבצע בתיקייה, לוחצים על החץ למטה חץ שפונה כלפי מטה.
 6. לוחצים על שליחה. הודעת אימייל תישלח לאנשים שאיתם בוצע השיתוף.
כל מי שיש לו קישור לתיקייה

כדי לחסוך את הצורך להוסיף כתובות אימייל במהלך שיתוף התיקייה, אפשר לתת לאנשים קישור אליה.

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. לוחצים על התיקייה שרוצים לשתף.
 3. לוחצים על סמל השיתוף הוסף אנשים.
 4. בצד שמאל למעלה, לוחצים על קבלת קישור שניתן לשתף.
 5. לוחצים על החץ למטה חץ שפונה כלפי מטה לצד 'כל מי שיש לו את הקישור'.
 6. קובעים אם אנשים יכולים לערוך את התיקייה או להציג אותה.
 7. מעתיקים את הקישור ומדביקים אותו בהודעת אימייל או במקום אחר שבו רוצים לשתף אותו.
קבוצה של אנשים ספציפיים

שיתוף עם קבוצת Google

ניתן לשתף קבצים ותיקיות עם קבוצות Google במקום עם אנשים ספציפיים. כשמוסיפים חברים לקבוצה, הם יקבלו הרשאות לקבצים ולתיקיות שחברי הקבוצה יכולים לצפות (או להשתמש) בהם – וכשמסירים חברים מהקבוצה, הם יאבדו את ההרשאות.

 1. יוצרים קבוצת Google.
 2. מוסיפים חברים לקבוצה.
 3. משתפים את הקובץ או התיקייה עם הקבוצה.

הערה: חברי הקבוצה יצטרכו לפתוח את הקובץ או את התיקייה מהזמנה או מקישור, כדי שהם יופיעו בקטע 'קבצים ששותפו איתי'.

שינוי הרשאות השיתוף של תיקיות משותפות

עריכה או הצגה של תיקיות משותפות והוספת תגובות

כשמשתפים תיקייה, הגדרות השיתוף של הקבצים ותיקיות המשנה שבתוכה מתעדכנות. בהתאם לאופן השיתוף של התיקייה, האנשים שאיתם שיתפתם אותה יוכלו לבצע את הפעולות הבאות בקבצים שנכללים בה, בהתאם לרמת הגישה שלהם:

 • ארגון, הוספה ועריכה: יכולת לפתוח, לערוך, למחוק או להעביר את הקבצים שנכללים בתיקייה, וכן יכולת להוסיף קבצים לתיקייה.
 • תצוגה בלבד: יכולת להציג את התיקייה ולפתוח את כל הקבצים שנכללים בה.

אחרי שמשתפים תיקייה, ניתן לשנות את אופן השיתוף של הקבצים שנכללים בה.

העברת הבעלות על תיקייה

גם אם תעבירו את הבעלות על תיקייה, תמשיכו להיות מוגדרים כבעלים של הקבצים שנכללים בה. כדי לשנות את הבעלים של מספר תיקיות:

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. בוחרים בתיקייה שרוצים לשנות את הבעלות עליה.
  • כדי לבחור מספר תיקיות, מחזיקים את המקש Shift ולוחצים על התיקיות הרצויות.
 3. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל השיתוף הוסף אנשים.
 4. לוחצים על מתקדם.
 5. משמאל לשם האדם, לוחצים על החץ למטה חץ שפונה כלפי מטה.
 6. לוחצים על הוא בעלים.
 7. לוחצים על שמירת השינויים.

גם אחרי שמעבירים בעלות על תיקייה, ניתן להמשיך ולערוך אותה - אלא אם הבעלים החדשים שינו את רמת הגישה שלכם.

קבצים שנמחקו מתיקיות משותפות

אם אדם מוחק קובץ מתיקייה משותפת, רק הבעלים יכולים לגשת אליו.

כדי לשחזר קובץ מתיקייה משותפת:

 1. במחשב, נכנסים ל-drive.google.com.
 2. למעלה, לוחצים על חיפוש ב-Drive.
 3. מקלידים את שם הקובץ.
 4. לוחצים לחיצה ימנית על הקובץ.
 5. לוחצים על הסמל הוסף לאחסון שלי להוספה אל 'האחסון שלי'.

מאמרים קשורים