Sdílení složek na Disku Google

Poznámka: Když začnete nebo přestanete sdílet složku s velkým počtem souborů či podsložek, může nějakou dobu trvat, než se všechna oprávnění změní. Když změníte velký počet oprávnění k úpravám či zobrazení, může nějakou dobu trvat, než se změny projeví.

Co mohou lidé dělat se složkami, které s nimi sdílíte:

 • Pokud vyberete možnost Může uspořádávat, přidávat a upravovat, lidé budou moct otevřít, upravit, smazat a přesunout jakékoli soubory ve složce. Také budou do složky moct přidávat soubory.
 • Pokud vyberete možnost Pouze zobrazit, lidé budou moct zobrazit složku a otevřít všechny soubory v ní.

S kým chcete složku sdílet

S konkrétními lidmi

Stejně jako soubory i složky můžete sdílet s konkrétními lidmi.

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Klikněte na složku, kterou chcete sdílet.
 3. Klikněte na ikonu pro sdílení Přidat lidi.
 4. V sekci Lidé zadejte e-mailovou adresu nebo skupinu Google, s kterou chcete sdílet.
 5. Pokud chcete určit, jak může daný člověk složku používat, klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Klikněte na Odeslat. Lidem, s kterými složku sdílíte, se pošle e-mail.
S kýmkoli, kdo má odkaz na složku

Můžete lidem poslat odkaz na složku, abyste ji nemuseli sdílet přidáváním jednotlivých e-mailových adres.

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Klikněte na složku, kterou chcete sdílet.
 3. Klikněte na ikonu pro sdílení Přidat lidi.
 4. Vpravo nahoře klikněte na možnost Získat odkaz ke sdílení.
 5. U položky Všichni s odkazem klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Vyberte, jestli ji lidé mohou upravovat nebo jen zobrazit.
 7. Zkopírujte a vložte odkaz do e-mailu nebo na jiné místo, kde ho chcete sdílet.
Se skupinou konkrétních lidí

Sdílení se skupinou Google

Místo jednotlivých lidí můžete soubory a složky sdílet se skupinami Google. Když do skupiny někoho přidáte nebo z ní někoho odeberete, tento člověk získá nebo ztratí přístup k souborům a složkám, které skupina může zobrazit či používat.

 1. Vytvořte skupinu Google.
 2. Přidejte do skupiny členy.
 3. Sdílejte se skupinou soubor nebo složku.

Poznámka: Členové skupiny budou soubor či složku muset nejprve otevřít z pozvánky nebo odkazu, než se jim zobrazí ve složce Sdíleno se mnou.

Změna oprávnění sdílených složek

Úpravy, komentování a zobrazení sdílených souborů

Když sdílíte složku, nastavení sdílení souborů a podsložek v ní se změní. K souborům ve složce budou lidé mít přístup podle toho, jak ji sdílíte:

 • Pokud vyberete možnost Může uspořádávat, přidávat a upravovat, lidé budou moct otevřít, upravit, smazat a přesunout jakékoli soubory ve složce. Také budou do složky moct přidávat soubory.
 • Pokud vyberete možnost Pouze zobrazit, lidé budou moct zobrazit složku a otevřít všechny soubory v ní.

Poté co složku začnete sdílet, můžete změnit, jak jsou sdíleny soubory v ní.

Jak z někoho udělat vlastníka složky

Když převedete vlastnictví složky, soubory v ní budou stále mít původního vlastníka. Pokud chcete změnit vlastníka více než jedné složky, postupujte takto:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Vyberte složku, které chcete změnit vlastníka.
  • Více složek vyberete tak, že podržíte klávesu Shift a kliknete na požadované složky.
 3. Vpravo nahoře klikněte na ikonu pro sdílení Přidat lidi.
 4. Klikněte na Rozšířená nastavení.
 5. Vpravo od jména vlastníka klikněte na šipku dolů Šipka dolů.
 6. Klikněte na Je vlastníkem.
 7. Klikněte na Uložit změny.

I když uděláte z někoho jiného vlastníka složky, můžete složku stále upravovat, pokud vám ovšem nový vlastník nezmění přístup.

Soubory smazané ze sdílených složek

Když ze sdílené složky někdo smaže soubor, bude k němu mít přístup jen jeho vlastník.

Smazaný soubor můžete ze sdílené složky získat takto:

 1. Na počítači přejděte na adresu drive.google.com.
 2. Nahoře klikněte do pole Vyhledat na Disku.
 3. Napište název souboru.
 4. Klikněte na soubor pravým tlačítkem.
 5. Klikněte na Přidat na Můj disk Přidat na můj Disk.

Související články