Udostępnianie folderów na Dysku Google

Chcesz lepiej wykorzystywać możliwości Dysku Google na koncie służbowym lub szkolnym? Wypróbuj bezpłatnie wersję próbną Google Workspace

Oto co inne osoby mogą robić z folderem, gdy im go udostępnisz:

 • Edytujący: po zalogowaniu się na konto Google umożliwia otwieranie, edytowanie, usuwanie i przenoszenie plików w obrębie folderu oraz dodawanie plików do folderu.
 • Tylko odczyt: umożliwia wyświetlanie folderu i otwieranie wszystkich znajdujących się w nim plików.

Więcej informacji o udostępnianiu folderów:

 • Jeśli udostępnisz foldery zawierające wiele plików lub podfolderów albo cofniesz ich udostępnianie, to może minąć jakiś czas, zanim wszystkie uprawnienia zostaną zmienione. Jeśli zmienisz jednocześnie wiele uprawnień do edytowania lub wyświetlania, zmiany mogą być widoczne dopiero po pewnym czasie.

Wskazówka: aby zapewnić dostęp do folderu nowym współpracownikom, użyj adresu URL udostępniania pliku umieszczonego w folderze.

 • Plik zajmuje miejsce na dane osoby, która go przesłała, a nie właściciela folderu.
 • Jeśli zarządzasz dużymi strukturami folderów, uprawnienia dotyczące folderów podrzędnych i nadrzędnych mogą się różnić.Możesz zastąpić odziedziczone uprawnienia dotyczące folderów podrzędnych, aby były inne niż w przypadku folderu nadrzędnego. Możesz też usunąć z folderu podrzędnego uprawnienia odziedziczone z folderu nadrzędnego.

Wybieranie osób, którym chcesz coś udostępnić

Określone osoby

Tak samo jak w przypadku plików, foldery też możesz udostępniać określonym osobom.

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij Add approver .
 4. Wpisz adresy e-mail użytkowników lub grup dyskusyjnych Google, którym chcesz udostępnić folder.
 5. Aby wybrać rolę, jaką inne osoby będą miały w Twoim folderze, kliknij Przeglądający, Komentujący lub Edytujący.
 6. Określ, czy chcesz powiadomić innych o udostępnieniu im folderu.
  • Jeśli chcesz powiadomić inne osoby o udostępnieniu im elementu, zaznacz pole „Wyślij powiadomienie”. Jeśli wyślesz takie powiadomienie, każdy wpisany adres e-mail będzie widoczny w tej wiadomości. Jeśli nie chcesz powiadamiać innych, odznacz to pole.
 7. Kliknij Wyślij lub Udostępnij.
Zezwalanie na ogólny dostęp do folderu

Możesz określić, czy folder ma być ogólnodostępny czy mają mieć do niego dostęp tylko osoby z odpowiednimi uprawnieniami. Jeśli zezwolisz na dostęp wszystkim osobom mającym link, każdy będzie mógł otworzyć folder.

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Kliknij folder, który chcesz udostępnić.
 3. Kliknij Udostępnij Add approver .
 4. W sekcji „Dostęp ogólny” kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Określ, kto ma mieć dostęp do folderu.
  • Wskazówka: jeśli używasz służbowego lub szkolnego konta Google, możesz określić, że chcesz udostępnić pliki i foldery tylko określonym odbiorcom, na przykład pracownikom danego działu. Po najechaniu kursorem myszy na nazwę grupy odbiorców możesz zobaczyć jej opis.
 6. Aby wybrać rolę, jaką inne osoby będą miały w Twoim folderze, kliknij Przeglądający, Komentujący lub Edytujący.
Grupa wybranych osób

Udostępnianie grupie dyskusyjnej Google

Możesz udostępniać pliki i foldery grupom dyskusyjnym Google, a nie tylko poszczególnym osobom. Osoby dodane do grupy otrzymają uprawnienia, a osoby usunięte z grupy utracą uprawnienia do plików i folderów, które mogą być wyświetlane i używane przez grupę.

 1. Utwórz grupę dyskusyjną Google.
 2. Dodaj użytkowników do grupy.
 3. Udostępnij plik lub folder grupie.

Uwaga: członkowie grupy muszą otworzyć plik lub folder z zaproszenia lub linku, aby pojawił się on w „Udostępnione dla mnie”.

Zmienianie uprawnień do udostępniania folderów udostępnionych

Edytowanie, komentowanie i wyświetlanie udostępnionych plików

Gdy udostępniasz folder, aktualizowane są ustawienia udostępniania znajdujących się w nim plików i podfolderów. W zależności od tego, jak udostępnisz folder, osoby, które uzyskają do niego dostęp, będą mogły wykonywać różne czynności:

 • Edytujący: umożliwia otwieranie, edytowanie, usuwanie i przenoszenie plików w obrębie folderu oraz dodawanie plików do folderu.
 • Komentujący: umożliwia dodawanie komentarzy i sugestii do plików w folderze, ale nie zezwala na modyfikowanie ani udostępnianie elementów w folderze innym osobom.
 • Przeglądający: umożliwia wyświetlanie folderu i otwieranie wszystkich znajdujących się w nim plików.

Po udostępnieniu folderu możesz zmienić sposób udostępnienia znajdujących się w nim plików.

Przenoszenie własności folderu na inną osobę

Gdy przeniesiesz własność folderu na inną osobę, znajdujące się w nim pliki pozostaną własnością pierwotnego właściciela. Aby zmienić właściciela więcej niż jednego folderu:

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. Wybierz folder, którego właściciela chcesz zmienić.
  • Aby wybrać wiele folderów, przytrzymaj klawisz Shift i kliknij odpowiednie foldery.
 3. W prawym górnym rogu kliknij Udostępnij Add approver .
 4. Po prawej stronie nazwy użytkownika kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół.
 5. Kliknij Przenoszenie własności.
 6. Kliknij Tak.

Po przeniesieniu własności folderu na inną osobę możesz nadal go edytować, chyba że nowy właściciel zmieni Twoje uprawnienia dostępu.

Pliki usunięte z udostępnionego folderu

Gdy ktoś usunie plik z udostępnionego folderu, tylko właściciel będzie mógł otworzyć ten plik.

Aby odzyskać plik usunięty z udostępnionego folderu:

 1. Na komputerze otwórz drive.google.com.
 2. U góry kliknij Wyszukaj na Dysku.
 3. Wpisz nazwę pliku.
 4. Kliknij plik prawym przyciskiem myszy.
 5. Kliknij Dodaj do Mojego dysku Dodaj do Mojego dysku.

Powiązane artykuły

Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?
Szukaj
Wyczyść wyszukiwanie
Zamknij wyszukiwanie
Aplikacje Google
Menu główne
Wyszukaj w Centrum pomocy
true
99950
false
false