Säkerhetskopiera iPhone-data på Google Drive

Innan du kan visa din data på alla enheter måste du säkerhetskopiera din iPhone-data med Google Drive-appen på din iPhone.

När du har säkerhetskopierat

Du kan se och använda allt innehåll på alla enheter efter att du säkerhetskopierat det.

Foton
  • Du kan visa och redigera dina foton med Google Foto.
  • Om du har ordnat foton i album säkerhetskopieras dessa album inte till Google Foto.
Kontakter
  • Du kan visa dina kontakter på contacts.google.com.
  • Dina kontakter från iPhone och iCloud kommer att finnas i en ny grupp med namn efter din enhet.
Kalender
  • Du kan se dina kalenderhändelser på calendar.google.com.
  • Dina händelser kommer att läggas till i en ny kalender med namn efter enheten.