Sao lưu dữ liệu trên iPhone bằng Google Drive

Bạn có thể sử dụng Google Drive để sao lưu nội dung trên tài khoản iCloud và iPhone của bạn.

Trước khi sao lưu

 • Điện thoại của bạn phải được kết nối với mạng Wi-Fi để sao lưu ảnh và video.
 • Nếu bạn sao lưu nhiều lần thì chỉ những ảnh mới sẽ được sao lưu. Bản sao lưu này cũng sẽ ghi đè mọi bản sao lưu trước đó cho danh bạ và lịch.
 • Nếu bạn sắp xếp ảnh thành các album thì các album đó sẽ không sao lưu sang Google Photos.
 • Danh bạ và lịch, từ các dịch vụ như Facebook hoặc Exchange sẽ không sao lưu.

Bắt đầu sao lưu

 1. Trên iPhone, hãy cài đặt và mở ứng dụng Google Drive.
 2. Ở trên cùng bên trái, hãy nhấn vào biểu tượng Trình đơn Trình đơn.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấn vào phần Cài đặt sau đó Sao lưu.
 4. Nhấn vào phần Bắt đầu sao lưu.

Sau khi sao lưu

Bạn có thể xem và sử dụng mọi nội dung trên tất cả các thiết bị sau khi sao lưu.

Photos
Danh bạ
Lịch
 • Bạn có thể xem các sự kiện có trên lịch của mình trên ứng dụng Lịch Google.
 • Các sự kiện sẽ được thêm vào một lịch mới được đặt tên theo thiết bị của bạn.
Nếu quá trình sao lưu không hoàn tất

Bạn có thể thấy thông báo "Quá trình sao lưu không hoàn tất" khi toàn bộ hoặc một số nội dung của bạn không được sao lưu.

 • Hãy nhớ cập nhật lên phiên bản Google Drive mới nhất trên iPhone hoặc iPad.
 • Nếu không sao lưu được một số nội dung, hãy thử lại. Có thể vấn đề chỉ xảy ra tạm thời.
 • Nếu không có nội dung nào được sao lưu, hãy đảm bảo bạn đã kết nối mạng và thử lại.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?