Sử dụng Google Drive với Yahoo Mail

Bạn có thể gửi ảnh, tài liệu và các tệp khác được lưu trong Google Drive bằng Yahoo Mail.

Bạn phải kết nối Google Drive với ứng dụng Yahoo Mail thì mới có thể đính kèm tệp.

Chia sẻ tệp bằng Google Drive

Xóa Yahoo Mail khỏi Google Drive

Bạn có thể xóa Yahoo Mail khỏi Google Drive bất kỳ lúc nào.

  1. Trên máy tính, hãy đăng nhập vào drive.google.com.
  2. Nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Cài đặt.
  3. Nhấp vào phần Quản lý ứng dụng.
  4. Bên cạnh "Yahoo Mail", nhấp vào Tùy chọn.
  5. Nhấp vào phần Ngắt kết nối khỏi Drive.

Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
6468410040663240901
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950