Thay đổi hoặc hủy gói bộ nhớ

Nếu thanh toán cho bộ nhớ Drive bổ sung bằng tài khoản đủ điều kiện, thì bạn sẽ tự động được nâng cấp miễn phí lên Google One. Tìm hiểu thêm về những quốc gia dùng được Google One và những quyền lợi kèm theo.

Hủy hoặc hạ cấp gói bộ nhớ Drive

Gói bộ nhớ Google Drive không được hoàn tiền, nhưng bạn có thể hủy gói của mình để gói này không tự động gia hạn. Để hủy hoặc hạ cấp, hãy làm theo các bước sau:

Hạ cấp gói của bạn

 1. Truy cập www.google.com/settings/storage.
 2. Nhấp vào giá trên gói mà bạn muốn.
 3. Nhấp vào Đăng ký.
 4. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Vào đầu tháng tiếp theo của gói bộ nhớ, gói của bạn sẽ bị hủy hoặc hạ cấp.

Hủy gói của bạn

 1. Truy cập www.google.com/settings/storage.
 2. Bên dưới gói hiện tại của bạn, hãy nhấp vào phần Hủy gói.
 

Gói bị hủy không được hoàn tiền và bạn không thể chuyển gói đó từ Tài khoản Google này sang Tài khoản khác.

Hủy hoặc hạ cấp bộ nhớ trên gói thành viên Google One
 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google One.
 2. Ở bên trái, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặtsau đó Hủy gói dịch vụ.
 3. Để xác nhận, hãy nhấp vào phần Hủy gói dịch vụ.

Bạn sẽ nhận được một thông báo xác nhận rằng gói đăng ký của bạn đã bị hủy.

Nếu bạn đã nâng cấp lên Google One, hãy tìm hiểu cách thay đổi bộ nhớ.

Cập nhật thông tin thanh toán của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình bất kỳ lúc nào. Nếu việc thanh toán bộ nhớ của bạn bị từ chối, bạn cần cập nhật thông tin thanh toán bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào pay.google.com.
 2. Nhấp vào phần Phương thức thanh toán.
 3. Cập nhật thông tin thanh toán của bạn:
  • Thanh toán bằng một thẻ khác trong hồ sơ.
  • Cập nhật địa chỉ thanh toán hoặc ngày hết hạn của thẻ hiện tại.
  • Thêm thẻ tín dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?