Thay đổi hoặc hủy gói bộ nhớ Google Drive

Nếu thanh toán cho bộ nhớ Drive bổ sung bằng tài khoản đủ điều kiện, thì bạn sẽ tự động được nâng cấp miễn phí lên Google One. Tìm hiểu thêm về tính sẵn có của Google One.

Chúng tôi sẽ cung cấp Google One trên phạm vi rộng hơn trong những tháng tới. Trước khi nâng cấp, bạn có thể thay đổi hoặc hủy gói bộ nhớ Drive của mình. Nếu chọn hủy, bạn sẽ không được nâng cấp lên Google One.

Hủy hoặc hạ cấp gói bộ nhớ Drive

Gói bộ nhớ Google Drive không được hoàn tiền, nhưng bạn có thể hủy gói của mình để gói này không tự động gia hạn. Để hủy hoặc hạ cấp, hãy thực hiện các bước sau:

Hạ cấp gói của bạn

 1. Truy cập vào www.google.com/settings/storage.
 2. Nhấp vào giá trên gói mà bạn muốn.
 3. Nhấp vào Đăng ký.
 4. Bạn sẽ nhận được một email xác nhận. Vào đầu tháng tiếp theo của gói bộ nhớ, gói của bạn sẽ bị hủy hoặc hạ cấp.

Hủy gói của bạn

 1. Truy cập vào www.google.com/settings/storage.
 2. Bên dưới gói hiện tại của bạn, hãy nhấp vào Hủy gói.
 

Gói bị hủy không được hoàn tiền và không thể được chuyển từ Tài khoản Google này sang Tài khoản khác.

Cập nhật thông tin thanh toán của bạn

Bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình bất kỳ lúc nào.

Nếu việc thanh toán bộ nhớ của bạn bị từ chối, bạn cần phải cập nhật thông tin thanh toán bằng cách thực hiện các bước sau:

 1. Đăng nhập vào pay.google.com.
 2. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 3. Cập nhật thông tin thanh toán của bạn:
  • Thanh toán bằng một thẻ khác trong hồ sơ.
  • Cập nhật địa chỉ thanh toán hoặc ngày hết hạn của thẻ hiện tại.
  • Thêm thẻ tín dụng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?