ล้าง Google ไดรฟ์และเพิ่มพื้นที่ว่างสำหรับเก็บข้อมูล

Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกัน หากต้องการดูพื้นที่ที่เหลืออยู่ ให้ไปที่ google.com/settings/storage ในคอมพิวเตอร์

รายการใดใช้พื้นที่เก็บข้อมูลอยู่

รายการเหล่านี้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

นำข้อมูลที่ซ่อนไว้ออกจากแอปใน Google ไดรฟ์

 1. ไปที่ drive.google.com
 2. คลิก "การตั้งค่า" การตั้งค่า จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกจัดการแอปทางด้านซ้าย
 4. หากมีข้อมูลที่ซ่อนอยู่ โปรดดูจำนวนใต้คำอธิบายของแอป
 5. หากต้องการลบข้อมูลนี้ ให้คลิกตัวเลือก จากนั้น ลบข้อมูลแอปที่ซ่อนไว้
รายการเหล่านี้ไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล
 • Google ไดรฟ์:
  • Google เอกสาร, ชีต, สไลด์, ฟอร์ม, Sites และไฟล์ใน "แชร์กับฉัน"
  • ไฟล์ต่างๆ จะใช้พื้นที่ใน Google ไดรฟ์ของเจ้าของเท่านั้น
 • Google Photos: รูปภาพและวิดีโอที่เก็บไว้ในขนาด "คุณภาพสูง" เรียนรู้วิธีใช้ขนาด "คุณภาพสูง"
ความแตกต่างของพื้นที่เก็บข้อมูลใน Google ไดรฟ์

เมื่อใช้ Google ไดรฟ์สำหรับคอมพิวเตอร์ จะเห็นว่ารายการต่างๆ ใช้พื้นที่เก็บข้อมูลแตกต่างจากใน drive.google.com

 • รายการในถังขยะจะใช้พื้นที่ใน Google ไดรฟ์ แต่ไม่ซิงค์กับคอมพิวเตอร์
 • รายการที่แชร์จะใช้พื้นที่ในคอมพิวเตอร์ โดยไม่ใช้ใน Google ไดรฟ์
 • รายการที่อยู่ในหลายโฟลเดอร์จะซิงค์กับทุกโฟลเดอร์ในคอมพิวเตอร์ทำให้ใช้พื้นที่มากขึ้น
 • ถ้าซิงค์เฉพาะบางโฟลเดอร์กับคอมพิวเตอร์ พื้นที่เก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์จะน้อยกว่าที่แสดงใน Google ไดรฟ์
 • คอมพิวเตอร์อาจแสดงขนาดไฟล์แตกต่างจาก drive.google.com เล็กน้อย เนื่องจากข้อกำหนดของ Mac หรือ PC
จะเป็นอย่างไรถ้าพื้นที่เต็ม

ไฟล์ทั้งหมดของคุณยังคงปลอดภัย แต่จะเก็บข้อมูลใหม่ไม่ได้อีก เช่น

 • Google ไดรฟ์: คุณจะซิงค์หรืออัปโหลดไฟล์ใหม่ไม่ได้ ระบบจะหยุดซิงค์ระหว่างโฟลเดอร์ Google ไดรฟ์ในคอมพิวเตอร์และ "ไดรฟ์ของฉัน" คุณยังสร้างเอกสาร Google ต่อไปได้เนื่องจากไม่ได้ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล
 • Google Photos: หากคุณเก็บรูปภาพเป็นคุณภาพต้นฉบับและพื้นที่เก็บข้อมูลเต็มแล้ว เราจะสอบถามว่าคุณต้องการซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่ม สำรองข้อมูลแบบคุณภาพสูง (ความละเอียดต่ำกว่า) หรือปิดการสำรองข้อมูลไหม
 • Gmail: ข้อความที่ส่งถึงคุณจะตีกลับไปหาผู้ส่ง

เพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล

หากต้องการเพิ่มพื้นที่เก็บข้อมูล ขอแนะนำให้ลบรายการขนาดใหญ่หรือซื้อพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่ม

ตัวเลือกที่ 1: ล้างพื้นที่

ล้างพื้นที่ใน Google ไดรฟ์, Gmail และ Google Photos เพื่อให้มีพื้นที่ว่างสำหรับรายการใหม่ๆ ซึ่งทำได้หลายวิธีดังต่อไปนี้

Google ไดรฟ์

ล้างพื้นที่ใน Google ไดรฟ์โดยลบไฟล์ขนาดใหญ่ที่ไม่ต้องการใช้ เมื่อต้องการจัดเรียงไฟล์ตามขนาด ให้ทำดังนี้

 1. ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อดูรายชื่อไฟล์เรียงตามขนาดจากใหญ่ไปเล็ก
 2. ย้ายไฟล์ที่ไม่ต้องการลงถังขยะแล้วลบออกอย่างถาวร ดูวิธีลบไฟล์
 3. ภายใน 24 ชั่วโมง พื้นที่ว่างที่เกิดจากรายการที่ลบออกจะเพิ่มเข้าไปในพื้นที่ว่างที่ใช้ได้ในบัญชี Google ไดรฟ์
Gmail

ลบอีเมลขนาดใหญ่อย่างถาวร

 1. พิมพ์ "has:attachment larger:10M" ในช่องค้นหา แล้วคลิกค้นหา Search หมายเหตุ: เปลี่ยนจากเลข "10" ไปเป็นตัวเลขที่มีค่ามากขึ้นเพื่อลบไฟล์ขนาดใหญ่ขึ้น
 2. เลือกอีเมลที่ไม่ต้องการ แล้วคลิกลบ ลบ
 3. คลิกเพิ่มเติม แล้ว ถังขยะที่ด้านซ้ายของหน้า
 4. คลิกล้างถังขยะเลยที่ด้านบน

ลบอีเมลในจดหมายขยะอย่างถาวร

 1. คลิกจดหมายขยะทางด้านซ้าย หากไม่เห็นจดหมายขยะ ให้คลิกเพิ่มเติม
 2. ที่ด้านบน ให้คลิกลบจดหมายขยะทั้งหมดเลย หรือระบุอีเมลที่ต้องการแล้วคลิกลบทิ้งถาวร
Google Photos

จัดเก็บรูปภาพและวิดีโอแบบ "คุณภาพสูง"

ล้างพื้นที่โดยเปลี่ยนขนาดรูปภาพและวิดีโอจาก "ต้นฉบับ" เป็น "คุณภาพสูง" ซึ่งไม่ใช้พื้นที่เก็บข้อมูล

 1. ไปที่ photos.google.com/settings ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิกกู้คืนพื้นที่เก็บข้อมูล การดำเนินการนี้จะไม่เปลี่ยนแปลงคุณภาพของการอัปโหลดในอนาคต

ลบรูปภาพและวิดีโอที่ไม่ต้องการออกอย่างถาวร

 1. ไปที่ photos.google.com ในคอมพิวเตอร์
 2. วางเคอร์เซอร์ไว้เหนือรายการที่ต้องการย้ายไปที่ถังขยะ คลิกเลือก เลือก ที่ด้านซ้ายบน โดยเลือกหลายรายการได้ 
 3. คลิกลบ ลบ ที่ด้านขวาบน
 4. หากต้องการลบรูปภาพและวิดีโออย่างถาวร ให้คลิกเมนู เมนู จากนั้น ถังขยะ จากนั้น เลือกรูปภาพหรือวิดีโอ จากนั้น ลบ ลบ 

ตัวเลือกที่ 2: ซื้อพื้นที่เพิ่ม

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการซื้อแผนบริการพื้นที่เก็บข้อมูล

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร