Khắc phục các vấn đề liên quan đến thanh toán

Để duy trì một gói thành viên Google One ở trạng thái tốt, tài khoản của bạn không được có vấn đề về thanh toán.

Nếu bạn tìm cách mua dung lượng lưu trữ và quá trình thanh toán diễn ra không thành công, hãy thử các bước sau.

Khắc phục sự cố thanh toán bị từ chối
 1. Đăng nhập vào Google Pay.
 2. Nhấp vào Cập nhật thông tin phương thức thanh toán.
 3. Chọn một phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.
 5. Điền phương thức thanh toán mới.

Cập nhật hoặc thêm thông tin thanh toán

Nếu gần đây bạn đã kích hoạt thẻ tín dụng mới, bạn có thể phải cập nhật thông tin trên tài khoản của mình.

 1. Truy cập vào Google Pay.
 2. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 3. Bên cạnh thẻ bạn muốn chỉnh sửa, hãy nhấp vào Chỉnh sửa.
 4. Nhập ngày hết hạn và mã xác minh thẻ (CVC) trên thẻ.
 5. Đảm bảo địa chỉ thanh toán của bạn chính xác.
 6. Nhấp vào Lưu.

Thêm một phương thức thanh toán khác

 1. Đăng nhập vào Google Pay.
 2. Nhấp vào Phương thức thanh toán.
 3. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 4. Chọn một phương thức thanh toán:
  • Thêm thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ mới
  • Thêm một tài khoản ngân hàng
 5. Làm theo các bước để thêm phương thức thanh toán của bạn.
Hãy chắc chắn rằng hình thức thanh toán của bạn được hỗ trợ
Liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn

Nếu thông tin thẻ tín dụng của bạn chính xác nhưng việc thanh toán không được thông qua, hãy liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn.

Họ có thể có thêm thông tin về lý do tại sao không thể tính phí vào thẻ tín dụng của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?