Khắc phục sự cố thanh toán với Google Drive

Nếu bạn tìm cách mua bộ nhớ Google Drive nhưng việc thanh toán của bạn không được thông qua, hãy thử các bước dưới đây.

Khắc phục sự cố thanh toán bị từ chối
 1. Đăng nhập vào Google Payments.
 2. Nhấp vào Cập nhật thông tin phương thức thanh toán.
 3. Chọn một phương thức thanh toán.
 4. Nhấp vào Tiếp tục.
 5. Điền phương thức thanh toán mới.

Cập nhật hoặc thêm thông tin thanh toán

Nếu gần đây bạn đã kích hoạt thẻ tín dụng mới, bạn có thể phải cập nhật thông tin trên tài khoản của mình.

 1. Truy cập Google Payments.
 2. Nhấp vào Chỉnh sửa.
 3. Nhập ngày hết hạn và CVC trên thẻ.
 4. Đảm bảo địa chỉ thanh toán của bạn chính xác.
 5. Nhấp vào Lưu.

Thêm phương thức thanh toán khác

 1. Đăng nhập vào Google Payments
 2. Nhấp vào Thêm phương thức thanh toán.
 3. Chọn "thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ" hoặc "tài khoản ngân hàng".
 4. Điền thông tin, sau đó nhấp vào Lưu.
Liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn

Nếu thông tin thẻ tín dụng của bạn chính xác nhưng việc thanh toán không được thông qua, hãy liên hệ với nhà cung cấp thẻ tín dụng của bạn.

Họ có thể có thêm thông tin về lý do tại sao không thể tính phí vào thẻ tín dụng của bạn.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?