Không thể mở tệp hoặc thư mục Google


               

Bạn muốn dùng các tính năng nâng cao của Google Workspace cho doanh nghiệp của mình?

Hãy thử Google Workspace ngay hôm nay!

 

 

Nếu tệp không mở thì có thể do một số vấn đề sau:

  • Chủ sở hữu tệp chưa cấp cho bạn quyền mở tệp.
  • Bạn đã đăng nhập vào một Tài khoản Google khác.
  • Có người đã xoá quyền truy cập của bạn vào tệp.

Xin quyền mở tệp

  1. Mở tệp.
  2. Trên trang "Bạn cần có quyền truy cập", hãy nhấp vào Yêu cầu quyền truy cập.
  3. Chủ sở hữu tệp sẽ nhận được email yêu cầu phê duyệt. Sau khi họ phê duyệt yêu cầu của bạn, bạn sẽ nhận được email.

Mẹo: Nếu bạn cần quyền truy cập ngay lập tức, hãy liên hệ với chủ sở hữu của tệp và yêu cầu họ cấp quyền truy cập cho bạn.

Thử dùng một Tài khoản Google khác

Nếu bạn có nhiều Tài khoản Google, hãy kiểm tra xem bạn có quyền truy cập vào tệp bằng tài khoản khác không.

Cách chuyển sang một tài khoản khác:

  1. Mở tệp.
  2. Trên trang "Bạn cần có quyền truy cập", hãy nhấp vào Chuyển đổi tài khoản.
  3. Đăng nhập bằng một Tài khoản Google khác và kiểm tra xem bạn có thể mở tệp không.

Nhận thêm trợ giúp

Nếu bạn vẫn không thể mở tệp hoặc thư mục, hãy xem câu trả lời trong diễn đàn Google Drive.

false
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
9918352027455754558
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950