Thêm ảnh và video từ Google Drive vào Google Photos

Để sắp xếp ảnh và video của bạn trong các dịch vụ, bạn có thể thêm ảnh từ Google Drive vào Google Photos. 

Trước khi bạn bắt đầu

 • Ảnh phải lớn hơn 256 pixel.
 • Loại tệp phải là .jpg, .gif, .webp, .tiff hoặc .raw.
 • Nếu sử dụng Tài khoản Google cho công việc hoặc trường học, thì bạn sẽ phải tải ảnh xuống từ Google Drive và tải lại lên Google Photos.

Mẹo: Tìm hiểu cách tải tất cả ảnh và video của bạn xuống.

Thêm ảnh và video từ Google Drive vào Google Photos 

Bạn có thể thêm ảnh và video từ Google Drive trên máy tính.

 1. Trên máy tính của bạn, hãy truy cập vào photos.google.com.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào Tải lên sau đó Google Drive
 3. Tìm và chọn ảnh của bạn.
 4. Nhấp vào Tải lên.

Điều gì sẽ xảy ra khi bạn thay đổi hoặc xóa ảnh

Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Drive sẽ chỉ áp dụng cho Drive. Mọi thay đổi bạn thực hiện trong Photos sẽ chỉ áp dụng cho Photos. 

Kiểm tra bộ nhớ

Ảnh và video của bạn được lưu trữ bằng bộ nhớ của Tài khoản Google.

 • Các mục sao chép từ Google Drive sang Google Photos được tải lên dựa trên kích thước tải lên, chẳng hạn như Chất lượng cao hoặc Chất lượng gốc. 
 • Nếu bạn sao chép một mục có Chất lượng gốc từ Google Drive sang Google Photos, thì bản sao mới trong Google Photos cũng sẽ được tính vào định mức bộ nhớ của bạn. 
 • Nếu bạn tải lên ở Chất lượng cao bằng cách sử dụng Google Photos hoặc tính năng Sao lưu và đồng bộ hóa, thì mục đó sẽ không được tính vào định mức bộ nhớ. 
 • Tìm hiểu cách thay đổi kích thước tải lên.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?