Quản lý bản đồ trong Google Drive

Bạn có thể xem tất cả My Maps của mình trong Google Drive, cả những nội dung bạn đã tạo và những nội dung được chia sẻ với bạn. Hãy sử dụng các tính năng của Drive để quản lý bản đồ của bạn cùng với Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày.

Tạo hoặc mở một bản đồ

Cách tạo một bản đồ trong Google Drive:

 1. Hãy nhớ đăng nhập vào Tài khoản Google của bạn. 
 2. Mở Google Drive.
 3. Nhấp vào phần Mới và sau đó Thêm và sau đó Google My Maps.

Cách mở bản đồ mà bạn đã tạo trong My Maps:

 1. Mở Google Drive.
 2. Nhấp vào phần Drive của tôi.
 3. Nhấp đúp vào bản đồ mà bạn muốn mở.

Cách xóa bản đồ trong Google Drive:

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn và nhấp vào bản đồ đó một lần.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Nếu bạn xóa một bản đồ, bản đồ đó sẽ được di chuyển vào thư mục Thùng rác trong Drive, tại đó, bạn có thể xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục bản đồ sau này. Bản đồ của bạn sẽ vẫn xuất hiện trong My Maps cho đến khi bạn xóa vĩnh viễn khỏi Thùng rác.

Chia sẻ bản đồ

Trên Google Drive, bạn có thể đặt các tùy chọn chia sẻ cho bản đồ. Mọi thay đổi bạn thực hiện với các tùy chọn cài đặt chia sẻ trong Drive sẽ tự động được phản ánh trong My Maps. 

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn và nhấp vào bản đồ đó một lần.
 3. Trong thanh công cụ ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ trong hộp văn bản bên dưới phần "Mời mọi người". Bạn có thể thêm một người duy nhất, một danh sách gửi thư hoặc chọn trong số các địa chỉ liên hệ của bạn.
 5. Chọn cấp truy cập trong trình đơn thả xuống: Có thể xem hoặc Có thể chỉnh sửa. (Bạn cũng sẽ nhìn thấy tùy chọn Có thể nhận xét; đối với bản đồ, tùy chọn này hoạt động giống nhưCó thể xem.)
Thay đổi phần mô tả hoặc tiêu đề của bản đồ

Nếu bạn thay đổi tiêu đề hoặc phần mô tả của bản đồ trong Google Drive , những thay đổi đó được tự động phản ánh trong My Maps và ngược lại.

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn và nhấp vào bản đồ đó một lần.
 3. Để thay đổi tiêu đề, hãy nhấp vào biểu tượng Thao tác khác Thêm. Sau đó chọn phần Đổi tên.
 4. Để thay đổi mô tả, hãy nhấp vào biểu tượng Thao tác khác Thêm. Sau đó chọn phần Xem chi tiết.
Sắp xếp bản đồ

Hãy sử dụng Google Drive để giúp bản đồ luôn ngăn nắp và dễ tìm. Ví dụ: bạn có thể đặt tất cả bản đồ kỳ nghỉ của mình vào một thư mục. Nếu bạn đã tạo nhiều bản đồ và muốn mở nhanh một bản đồ cụ thể , chỉ cần nhập một phần tiêu đề của bản đồ vào hộp tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về cách sắp xếp tệp trong Google Drive.

Xóa bản đồ

Nếu bạn xóa một bản đồ khỏi My Maps hoặc Google Drive, thì bản đồ đó sẽ được chuyển vào thư mục Thùng rác trong Drive.  Để xóa vĩnh viễn (hoặc khôi phục) bản đồ đã chuyển vào thùng rác, hãy mở Google Drive và tìm bản đồ đó trong thư mục Thùng rác.  

Tìm hiểu thêm về thư mục Thùng rác trong Google Drive.

Lưu ý quan trọng về bản đồ trong Drive
 • Bộ nhớ: Cũng giống như Google Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, bản đồ không sử dụng bất kỳ hạn mức bộ nhớ nào của Google Drive.
 • Đồng bộ hóa khi không có mạng: Bản đồ sẽ chỉ có sẵn trong Google Drive trên web. Bạn không thể tải bản đồ khi không có mạng.
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99950
false