Quản lý bản đồ của bạn trong Google Drive

Bạn có thể xem tất cả bản đồ My Maps của mình trong Google Drive, cả những bản đồ bạn đã tạo và những bản đồ được chia sẻ với bạn. Sử dụng các tính năng của Drive để quản lý bản đồ.

Tạo hoặc mở bản đồ

Để tạo bản đồ trong Google Drive:

 1. Hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Mở Google Drive.
 3. Nhấp vào phần Mới sau đó Thêm sau đó Google My Maps.

Để mở bản đồ mà bạn đã tạo trong My Maps, hãy thực hiện theo hướng dẫn sau:

 1. Mở Google Drive.
 2. Nhấp vào Drive của tôi.
 3. Nhấp đúp vào bản đồ mà bạn muốn mở.

Để xóa bản đồ trong Google Drive:

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn và nhấp vào đó một lần.
 3. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xoá Xóa.

Nếu bạn xoá một bản đồ, bản đồ đó sẽ được di chuyển vào thư mục Thùng rác trong Drive, tại đó bạn có thể xoá vĩnh viễn hoặc khôi phục bản đồ sau này. Bản đồ sẽ vẫn xuất hiện trong My Maps cho đến khi bạn xoá vĩnh viễn khỏi Thùng rác.

Chia sẻ bản đồ

Từ Google Drive, bạn có thể đặt các tuỳ chọn chia sẻ cho bản đồ. Mọi thay đổi bạn thực hiện với cài đặt chia sẻ trong Drive sẽ tự động được phản ánh trong My Maps.

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ và nhấp vào đó một lần.
 3. Trong thanh công cụ ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ trong hộp văn bản bên dưới "Mời mọi người". Bạn có thể thêm một người duy nhất, một danh sách gửi thư hoặc chọn từ danh bạ của bạn.
 5. Chọn cấp truy cập từ trình đơn thả xuống: Có thể xem hoặc Có thể chỉnh sửa. (Bạn cũng sẽ nhìn thấy tuỳ chọn Có thể nhận xét; đối với bản đồ, tuỳ chọn này hoạt động giống như Có thể xem.)
Thay đổi nội dung mô tả hoặc tiêu đề của bản đồ

Nếu bạn thay đổi tiêu đề hoặc nội dung mô tả của bản đồ trong Google Drive, những thay đổi đó sẽ được tự động phản ánh trong My Maps và ngược lại.

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ và nhấp vào đó một lần.
 3. Để thay đổi tiêu đề, hãy nhấp vào biểu tượng Hành động khác Thêm. Sau đó chọn Đổi tên.
 4. Để thay đổi mô tả, hãy nhấp vào biểu tượng Hành động khác Thêm. Sau đó chọn Xem chi tiết.
Sắp xếp bản đồ của bạn

Sử dụng Google Drive để bản đồ luôn được sắp xếp ngăn nắp và dễ tìm. Ví dụ: bạn có thể đặt tất cả bản đồ kỳ nghỉ vào một thư mục. Nếu bạn đã tạo nhiều bản đồ và muốn mở nhanh một bản đồ cụ thể, chỉ cần nhập một phần tiêu đề của bản đồ vào hộp tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về sắp xếp tệp trong Google Drive.

Xoá bản đồ

Nếu bạn xoá một bản đồ khỏi My Maps hoặc Google Drive, bản đồ đó sẽ được chuyển vào Thùng rác trong Drive. Để xoá vĩnh viễn (hoặc khôi phục) bản đồ đã chuyển vào thùng rác, hãy mở Google Drive và tìm bản đồ đó trong thư mục Thùng rác.

Tìm hiểu thêm về thư mục Thùng rác trong Google Drive.

Lưu ý quan trọng về bản đồ trong Drive
 • Bộ nhớ: Bản đồ không sử dụng bất kỳ hạn mức bộ nhớ nào cho Google Drive.
 • Đồng bộ hoá ngoại tuyến: Bản đồ sẽ chỉ có trong Google Drive trên web. Bạn không thể tải bản đồ khi ngoại tuyến.
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
11362206348772892386
true
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
true
true
true
true
99950