Quản lý bản đồ trong Google Drive

Bạn có thể xem tất cả dữ liệu My Maps (Bản đồ của tôi) trong Google Drive, cả những bản đồ bạn đã tạo và bản đồ do người khác chia sẻ với bạn. Hãy dùng các tính năng của Drive để quản lý bản đồ.

Tạo hoặc mở một bản đồ

Cách tạo một bản đồ trong Google Drive:

 1. Kiểm tra để đảm bảo bạn đã đăng nhập vào Tài khoản Google của mình.
 2. Mở Google Drive.
 3. Nhấp vào phần Mới sau đó Thêm sau đó Google My Maps.

Cách mở bản đồ mà bạn đã tạo trong My Maps:

 1. Mở Google Drive.
 2. Nhấp vào phần Drive của tôi.
 3. Nhấp đúp vào bản đồ mà bạn muốn mở.

Cách xóa bản đồ trong Google Drive:

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn và nhấp vào bản đồ đó một lần.
 3. Ở phía trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Xóa.

Nếu bạn xóa một bản đồ, bản đồ đó sẽ được di chuyển vào thư mục Thùng rác trong Drive, tại đó, bạn có thể xóa vĩnh viễn hoặc khôi phục bản đồ sau này. Bản đồ của bạn sẽ vẫn xuất hiện trong My Maps cho đến khi bạn xóa vĩnh viễn khỏi Thùng rác.

Chia sẻ bản đồ

Trên Google Drive, bạn có thể thiết lập chế độ cài đặt cách chia sẻ cho bản đồ của mình. Mọi nội dung bạn thay đổi trong chế độ cài đặt cách chia sẻ trong Drive sẽ tự động được cập nhật trong mục My Maps.

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn và nhấp vào bản đồ đó một lần.
 3. Trong thanh công cụ ở đầu trang, hãy nhấp vào biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Nhập địa chỉ email của người bạn muốn chia sẻ trong hộp văn bản bên dưới phần "Mời mọi người". Bạn có thể thêm một người duy nhất, một danh sách gửi thư hoặc chọn trong số các địa chỉ liên hệ của bạn.
 5. Chọn cấp truy cập trong trình đơn thả xuống: Có thể xem hoặc Có thể chỉnh sửa. (Bạn cũng sẽ thấy chế độ Có thể nhận xét; đối với bản đồ, chế độ này hoạt động giống như chế độ Có thể xem.)
Thay đổi phần mô tả hoặc tên bản đồ

Nếu bạn thay đổi tên hoặc phần mô tả của bản đồ trong Google Drive, những thay đổi đó sẽ tự động được cập nhật trong My Maps và ngược lại.

 1. Mở Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn và nhấp vào bản đồ đó một lần.
 3. Để đổi tên bản đồ, hãy nhấp vào biểu tượng Thao tác khác Thêm. Sau đó chọn phần Đổi tên.
 4. Để đổi nội dung mô tả, hãy nhấp vào biểu tượng Thao tác khác Thêm. Sau đó chọn phần Xem chi tiết.
Sắp xếp bản đồ

Bạn có thể sử dụng Google Drive để sắp xếp bản đồ một cách khoa học và dễ tìm. Ví dụ: Bạn có thể đặt tất cả bản đồ kỳ nghỉ của mình vào một thư mục. Nếu bạn đã tạo nhiều bản đồ và muốn mở nhanh một bản đồ cụ thể, chỉ cần nhập một phần tên bản đồ vào hộp tìm kiếm.

Tìm hiểu thêm về cách sắp xếp tệp trong Google Drive.

Xoá bản đồ

Nếu bạn xoá một bản đồ khỏi My Maps hoặc Google Drive, thì bản đồ đó sẽ được chuyển vào thư mục Thùng rác trong Drive. Để xoá vĩnh viễn (hoặc khôi phục) bản đồ đã chuyển vào thùng rác, hãy mở Google Drive và tìm bản đồ đó trong thư mục Thùng rác.

Tìm hiểu thêm về thư mục Thùng rác trong Google Drive.

Lưu ý quan trọng về bản đồ trong Drive
 • Bộ nhớ: Bản đồ của bạn không sử dụng hạn mức bộ nhớ trong Google Drive.
 • Đồng bộ hoá khi không có mạng: Bạn chỉ có thể xem bản đồ của mình trong Google Drive trên web. Bạn không thể truy cập vào bản đồ khi không có mạng.
Xem My Maps trên thiết bị di động
Bạn không thể tạo bản đồ trong My Maps trên thiết bị di động. Trên máy tính, hãy tìm hiểu cách tạo bản đồ Cách xem bản đồ trong Google Drive bằng thiết bị di động:
 1. Mở ứng dụng Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn.
 3. Nhấp một lần vào bản đồ.
 4. Bạn có thể xem bản đồ bằng trình duyệt trên điện thoại.
Cách xoá bản đồ trong Google Drive bằng thiết bị di động:
 1. Mở ứng dụng Google Drive.
 2. Tìm bản đồ của bạn.
 3. Ở bên phải tệp bản đồ, hãy chọn biểu tượng .
 4. Nhấp vào Xoá.
Tìm kiếm
Xóa nội dung tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Trình đơn chính
15479783755960274833