ניהול מפות ב-Google Drive

בקטע 'המפות שלי' ב-Google Drive אפשר להציג את כל המפות שיצרתם ואת כל המפות ששותפו איתכם. ניתן להשתמש בתכונות של Drive כדי לנהל את המפות יחד עם Google Docs,‏ Google Sheets ו-Google Slides.

יצירה או פתיחה של מפה

כדי ליצור מפה ב-Google Drive:

 1. מוודאים שאתם מחוברים לחשבון Google. 
 2. פותחים את Google Drive.
 3. לוחצים על חדש ואז אפשרויות נוספות ואזהמפות שלי ב-Google

כדי לפתוח מפה שכבר יצרתם בקטע 'המפות שלי':

 1. פותחים את Google Drive.
 2. לוחצים על האחסון שלי.
 3. לוחצים לחיצה כפולה על המפה שרוצים לפתוח.

כדי למחוק מפה ב-Google Drive:

 1. פותחים את Google Drive.
 2. מוצאים את המפה ולוחצים עליה פעם אחת.
 3. בפינה השמאלית העליונה, מקישים על הסמל ההסרה Remove.

אם מוחקים מפה, היא עוברת לתיקייה 'אשפה' ב-Drive. מכאן ניתן למחוק אותה באופן סופי או לשחזר אותה במועד מאוחר יותר. המפה עדיין תופיע בקטע 'המפות שלי' עד שתימחק סופית מהתיקייה 'אשפה'.

שיתוף מפה

ניתן להגדיר אפשרויות שיתוף למפות שלכם מ-Google Drive. שינויים שיבוצעו בהגדרות השיתוף ב-Drive יבואו לידי ביטוי באופן אוטומטי ב'מפות שלי'. 

 1. פותחים את Google Drive.
 2. מוצאים את המפה ולוחצים עליה פעם אחת.
 3. בסרגל הכלים שבחלק העליון של הדף, לוחצים על סמל השיתוף Share.
 4. בתיבת הטקסט שמתחת לכיתוב "הזמנת אנשים", מזינים את כתובות האימייל של האנשים שאיתם רוצים לשתף את המפה. ניתן להוסיף אדם יחיד, רשימת דיוור או לבחור מתוך אנשי הקשר.
 5. בתפריט הנפתח בוחרים רמת גישה: יכול להציג או יכול לערוך. (גם האפשרות רשאי להגיב תוצג. במפות, אפשרות זו זהה לאפשרות רשאי לצפות).
שינוי כותרת או תיאור של מפה

שינויים שיבוצעו בכותרת או בתיאור של מפה ב-Google Drive יבואו לידי ביטוי באופן אוטומטי ב'מפות שלי', ולהפך.

 1. פותחים את Google Drive.
 2. מוצאים את המפה ולוחצים עליה פעם אחת.
 3. כדי לשנות את הכותרת, לוחצים על סמל הפעולות הנוספות אפשרויות נוספות. לאחר מכן, בוחרים באפשרות שינוי שם.
 4. כדי לשנות את התיאור, לוחצים על סמל הפעולות הנוספות אפשרויות נוספות. לאחר מכן, בוחרים באפשרות הצגת פרטים.
ארגון המפות

ניתן להשתמש ב-Google Drive כדי לשמור את המפות בצורה מאורגנת וכדי למצוא אותן בקלות. לדוגמה, ניתן לאחסן את כל מפות החופשה בתיקייה אחת. אם יצרתם מפות רבות וברצונכם לפתוח מפה ספציפית במהירות, צריך רק להזין טקסט כלשהו מהכותרת של המפה בתיבה חיפוש.

למידע נוסף על ארגון קבצים ב-Google Drive.

מחיקת מפה

אם מחקתם מפה מ'המפות שלי' או מ-Google Drive, המפה תועבר לתיקייה 'אשפה' ב-Drive, משם ניתן למחוק אותה באופן סופי או לשחזר אותה מאוחר יותר.  כדי למחוק סופית (או לשחזר) מפה מתיקיית האשפה, פותחים את Google Drive ומאתרים את המפה באשפה.  

מידע נוסף על תיקיית האשפה ב-Google Drive.

הערות חשובות בנוגע למפות ב-Drive
 • אחסון: כמו ב-Google Docs,‏ ב-Google Sheets וב-Google Slides, המפות לא דורשות כלל שטח אחסון ב-Google Drive.
 • סנכרון לא מקוון: המפות זמינות רק ב-Google Drive באינטרנט. לא ניתן לגשת אליהן במצב לא מקוון.