Hantera filer i Google Drive med en skärmläsare

Skapa en ny fil eller mapp

Det går att skapa nya objekt i Drive med kortkommandona nedan. Den nya namnlösa filen öppnas i en ny flik.

 • Skift + t: Nytt textdokument.
 • Skift + p: Ny presentation.
 • Shift + s: Nytt kalkylark.
 • Skift + d: Ny teckning.
 • Shift + oNytt formulär.

Om du vill skapa en ny mapp trycker du på Skift + f. Dialogrutan Namnge mapp öppnas och markören står i textrutan. Ge mappen ett nytt namn och tryck sedan på Retur. Fokus återgår till listvyn i Drive med den nya mappen vald.

Som ett alternativ till kortkommandon ovan går det att öppna menyn Nytt genom att trycka på c. Navigera i menyn med nedåtpilen och välj sedan ett av alternativen genom att trycka på Retur.

Dela en fil eller mapp

Du kan dela filer och mappar så att andra kan se, kommentera eller redigera objektet.

Öppna delningsinställningarna för en vald mapp eller fil genom att trycka på . (punkt).

Mer information om hur du delar.

Välj hur synlig du vill att filen eller mappen ska vara genom att besöka Stoppa, begränsa eller ändra delningsinställningarna. Alternativen varierar beroende på om objektet skapades på en domän och delningspolicyerna som domänadministratören ställde in.

Flytta en fil eller mapp

Följ de här stegen om du vill flytta filer i mappar eller flytta mappar till andra mappar:

 1. Fokusera på listan med objekt genom att trycka på g och sedan l.
 2. Använd piltangenterna när du ska välja en fil eller mapp. Om du vill markera flera objekt håller du Skift nere och använder piltangenterna.
 3. Öppna dialogrutan Flytta genom att trycka på z.
 4. Välj en mapp genom att trycka på piltangenterna.
 5. Navigera till knappen Flytta och tryck sedan på Retur.
 6. Du kan behöva trycka på Escape för att stänga dialogrutan.

Om du vill flytta en fil eller mapp till papperskorgen gör du så här:

 1. Markera ett eller flera objekt att ta bort på en fil- och mapplista.
 2. Tryck på # för att ta bort.

Om du tar bort ett objekt som du äger, flyttas det till papperskorgen. Om du tar bort ett objekt som du inte äger tas det bort från din Drive, men inte från någon annans Drive. Läs mer om hur du tar bort och återställer filer.

Överför och hämta filer

Överför filer eller mappar till Google Drive så här:

 1. Tryck på c om du vill öppna menyn Nytt.
 2. Välj Filuppladdning eller Mappuppladdning.
 3. Markera filen eller mappen som du vill ladda upp och tryck sedan på Retur.
Ladda ned en fil eller mapp från Google Drive så här:
 1. Välj filen som du vill ladda ned.
 2. Tryck på a om du vill öppna menyn Åtgärder.
 3. Välj Ladda ned.

Kopiera en fil

Kopiera en fil så här:

 1. Välj filen du vill kopiera på en fil- och mapplista.
 2. Tryck på a om du vill öppna menyn Åtgärder0}.
 3. Välj Kopiera.
 4. En kopia av objektet skapas på Min enhet med namnet "Kopia av" den ursprungliga titeln.
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
Sök i hjälpcentret
true
99950
false