Spellingcontrole en automatische correcties

In Google Documenten kunt u uw spelling op twee manieren controleren: u kunt verkeerd gespelde woorden met rood laten onderstrepen terwijl u typt, of u kunt de handige spellingcontrole gebruiken om alle verkeerd gespelde woorden in uw document een voor een te bekijken.

Google Documenten maakt gebruik van contextuele spellingsuggesties (momenteel alleen beschikbaar voor Engels) om op basis van de inhoud van uw document te bepalen welke woorden u probeerde te typen. Als we denken dat u waarschijnlijk een ander woord wilde gebruiken, kunnen we zelfs gangbare woorden uit het woordenboek voorstellen.

Spellingcontrole

Wilt u alle woorden in uw document bekijken waarvoor Google Documenten spellingsuggesties heeft, klik dan op het menu Extra en selecteer Spelling... Er wordt een spellingdialoogvenster geopend in de rechterbovenhoek van uw document.

De spellingcontrole biedt verschillende spellingsuggesties voor elk van de woorden die als spelfout zijn geïdentificeerd. Als u een van de suggesties wilt gebruiken, selecteert u deze in de lijst en kikt u op Wijzigen. Wilt u de voorgestelde spelling in het hele document gebruiken, klik dan op de dropdown-pijl naast de knop 'Wijzigen' en selecteer Alles wijzigen.

Als u voor een bepaald woord de suggesties van de spellingcontrole wilt negeren, klikt u op de knop Negeren om naar het volgende woord te gaan. Wilt u dat de spellingcontrole het woord overal in uw document negeert, klik dan op de dropdown-pijl naast de knop 'Negeren' en selecteer Alles negeren.

U kunt ook woorden toevoegen aan het woordenboek, zodat ze nooit als spelfout door Google Documenten worden geïdentificeerd. Wilt u een woord dat in de spellingcontrole als spelfout is geïdentificeerd aan het woordenboek toevoegen, klik dan op de dropdown-pijl naast de knop 'Negeren' en vervolgens op Toevoegen aan woordenboek.

Spellingsuggesties terwijl u typt

Tijdens het typen worden verkeerd gespelde woorden in Google Documenten met rood onderstreept. Klik met uw rechtermuisknop op een onderstreept woord om de spellingsuggesties te zien en het verkeerd gespelde woord te vervangen.

U kunt de spellingcontrole uitschakelen door het vinkje voor Spellingsuggesties weergeven in het dropdown-menu Weergeven te verwijderen.

Automatische correcties

U kunt ervoor kiezen de spelling van een specifiek woord altijd te laten corrigeren door met uw rechtermuisknop op het woord te klikken en 'Altijd wijzigen in...' te selecteren. Dit is nuttig voor het corrigeren van veelvoorkomende spelfouten of voor het omzetten van bijvoorbeeld (c) in het copyrightsymbool ©. Deze functie is beschikbaar in Google Documenten, Google Presentaties en Google Tekeningen.

Nadat u dit heeft ingesteld, wordt het woord telkens wanneer u het in een Google-document verkeerd spelt, automatisch vervangen door het correct gespelde woord.

Als u van gedachten verandert, kunt u altijd automatische correcties voor een specifiek woord uitschakelen.

  1. Selecteer Voorkeuren uit het dropdown-menu Extra.
  2. Verwijder het vinkje uit het selectievakje naast het woord waarvoor u tekstvervanging wilt uitschakelen of klik op de "x" rechts van het woord om de rij te verwijderen.

Documentvoorkeuren

Meer tekstvervangingen

U kunt ook andere tekstsoorten toevoegen om automatisch te laten corrigeren. Voer in de kolom 'Vervangen' de tekst in die u wilt vervangen en in de kolom 'Door' het woord dat u in plaats hiervan wilt gebruiken.

In het dialoogvenster 'Voorkeuren' kunt u ook gekrulde aanhalingstekens uitschakelen en kiezen om links automatisch te detecteren.

Als u de optie om tekst te vervangen helemaal wilt uitschakelen, vinkt u het selectievakje naast 'Tekstvervanging' uit.