Een Google-document maken, een naam geven of verwijderen

Een Google-document maken

Als u een nieuw document wilt maken, gaat u naar uw Google Drive, klikt u op de knop Maken en selecteert u Document.

Er wordt een venster met een nieuw Google-document geopend. U kunt dit document nu bewerken, het delen met andere mensen en in realtime eraan samenwerken. Google Documenten slaat uw document automatisch op en u kunt altijd het openen vanaf uw Google Drive.

Een document een naam geven

Wanneer u een nieuw document maakt, noemt Google Documenten het standaard Naamloos.

Als u een andere naam wilt kiezen dan 'Naamloos', klikt u op het menu Bestand en selecteert u Naam wijzigen. Van daaruit kunt u uw document een titel geven en deze bevestigen. U kunt de naam ook bewerken door op de titel te klikken die boven aan de pagina wordt weergegeven en wijzigingen aan te brengen in het dialoogvenster dat verschijnt. Titels kunnen maximaal 255 tekens bevatten.

Een document verwijderen

Een item waarvan u de eigenaar bent verwijderen uit uw Google Drive

  1. Selecteer vanuit uw Drive de items die u wilt verwijderen.
  2. Kies in het menu Meer de optie Verwijderen.
  3. Als u een gedeeld document verwijdert waarvan u de eigenaar bent, ziet u een optie eigendom van het document wijzigen.
  4. Het item wordt verplaatst naar de prullenbak.
  5. Als u afzonderlijke items uit de prullenbak voorgoed wilt verwijderen, selecteert u deze en kiest u Definitief verwijderen. Als u al uw items definitief wilt verwijderen, klikt u op Prullenbak leegmaken links bovenaan.
Als u een gedeeld document verwijdert waarvan u eigenaar bent, wordt het document voor alle bijdragers volledig uit de Google Drive verwijderd, waardoor zij niet langer toegang tot het document hebben. Voordat u een document verwijdert, kunt u iemand anders eigenaar ervan maken, zodat uw bijdragers toegang tot het document blijven houden.

Een item waarvan u geen eigenaar bent uit uw Google Drive verwijderen

  1. Selecteer in uw Google Drive de items die u wilt verwijderen.
  2. Ga naar het menu Meer en selecteer Afmelden.