Formules toevoegen aan een spreadsheet

U kunt een formule toevoegen aan elke cel in een spreadsheet door een gelijkteken (=) te typen gevolgd door de naam van de functie. Met automatische suggesties wordt een vak weergegeven met de naam en de syntaxis van de formule die u aan het bouwen bent.

Ingevoegde functies

Een functie die wordt gebruikt in dezelfde cel als een andere functie wordt een ingevoegde functie genoemd. Wanneer functies worden gecombineerd, berekent Google Spreadsheets eerst de binnenste functie. De ingevoegde functie staat tussen haakjes en wordt gebruikt als één van de componenten van de omringende functie.

Bijvoorbeeld: stel dat u de absolute waarde wilt berekenen van de som van een aantal getallen in het celbereik A1:A7. Als u de som van deze getallen wilt berekenen, typt u '=SUM(A1:A7)' in de cel.

Als u de absolute waarde van deze som wilt berekenen, moet u de somformule invoegen in de formule van de absolute waarde. Als u beide formules in één cel wilt berekenen, typt u '=ABS(SUM(A1:A7))' in de cel. Let op: de functie =SUM() wordt het eerst uitgevoerd en wordt gebruikt als een component in de functie =ABS().

Markering van formules

Als u in een formule naar andere cellen verwijst, worden die cellen gemarkeerd in contrasterende kleuren zodat u gemakkelijker een formule kunt bouwen. Als u klikt op de cel die een volledige formule bevat, worden deze cellen ook gemarkeerd.

formulebalk met markering