Các tệp bạn có thể lưu trữ trong Google Drive

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Drive dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký Google Workspace dùng thử miễn phí. 

Kích thước tệp

Sau đây là kích thước tệp tối đa mà bạn có thể lưu trữ trong Google Drive:

Tài liệu

 • Tối đa 1,02 triệu ký tự.
 • Nếu bạn chuyển đổi tài liệu văn bản sang định dạng Google Tài liệu, thì bạn có thể lưu trữ tài liệu có kích thước lên tới 50 MB.

Bảng tính

 • Tối đa 10 triệu ô hoặc 18.278 cột (cột ZZZ) cho các bảng tính được tạo bằng hoặc được chuyển đổi thành tệp Google Trang tính.
 • Tối đa 10 triệu ô hoặc 18.278 cột nếu bảng tính được nhập từ Microsoft Excel. Giới hạn tương tự cũng áp dụng khi nhập tệp Excel và CSV.
  • Khi bạn chuyển đổi tài liệu từ Excel sang Google Trang tính, bất kỳ ô nào có hơn 50.000 ký tự đều sẽ bị xoá trong Trang tính.

Bản trình bày

 • Tối đa 100 MB cho các bản trình bày được chuyển đổi thành Google Trang trình bày.

Google Sites (mới)

 • Tối đa 15.000.000 ký tự trên mỗi trang.
 • Tối đa 40.000.000 ký tự trên mỗi trang web.
 • Tối đa 10.000 trang trên mỗi trang web.
 • Tối đa 15.000 hình ảnh trên mỗi trang web.

Tất cả các tệp khác 

 • Tối đa 5 TB.

Các loại tệp được hỗ trợ

Bất kỳ loại tệp nào cũng có thể được lưu trữ trong Drive. Sau đây là những loại tệp phổ biến nhất bạn có thể xem trước trong Google Drive:

Các tệp nói chung

 • Các tệp lưu trữ (.ZIP, .RAR, tar, gzip)
 • Các định dạng âm thanh (MP3, MPEG, WAV, .ogg, .opus)
 • Các tệp hình ảnh (.JPEG, .PNG, .GIF, .BMP, .TIFF, .SVG)
 • Đánh dấu/mã (.CSS, .HTML, .PHP, .C, .CPP, .H, .HPP, .JS, .java, .py)
 • Các tệp văn bản (.TXT)
 • Các tệp video (WebM, .MPEG4, .3GPP, .MOV, .AVI, .MPEGPS, .WMV, .FLV, .ogg)

Các tệp Adobe

 • Autodesk AutoCad (.DXF)
 • Illustrator (.AI)
 • Photoshop (.PSD)
 • Định dạng tài liệu di động (.PDF)
 • PostScript (.EPS, .PS)
 • Đồ họa véc tơ có thể mở rộng (.SVG)
 • Định dạng tệp hình ảnh được gắn thẻ (.TIFF) – tốt nhất là bằng hình ảnh RGB .TIFF
 • TrueType (.TTF)

Các tệp Microsoft

 • Excel (.XLS và .XLSX)
 • PowerPoint (.PPT và .PPTX)
 • Word (.DOC và .DOCX)
 • XML Paper Specification (.XPS)
 • Các tệp Microsoft Office có mật khẩu bảo vệ

Tệp Apple

 • Tệp trong Editor (Trình chỉnh sửa) (.key, .numbers)
Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
false
false
true
99950
false
false