Skanowanie dokumentów przy użyciu Dysku Google

Korzystając z Dysku Google, możesz skanować dokumenty, np. rachunki, listy czy wyciągi bankowe, i zapisywać je na Dysku w postaci PDF-ów, które można przeszukiwać.

Skanowanie dokumentu

 1. Otwórz aplikację Dysk Google Dysk Google.
 2. W prawym dolnym rogu kliknij Dodaj Dodaj.
 3. Kliknij Skanuj Scan.
 4. Zrób zdjęcie dokumentu, który chcesz zeskanować.
  • Aby dostosować skanowany obszar, kliknij Przytnij Przytnij.
  • Aby zrobić zdjęcie jeszcze raz, kliknij Ponownie zeskanuj tę stronę Odśwież.
  • Aby zeskanować inną stronę, kliknij Dodaj Dodaj.
 5. Aby zapisać dokument, kliknij Gotowe OK.

Dodawanie skrótu do skanowania na ekranie głównym

Aby utworzyć skrót do skanowania dokumentów:

 1. Otwórz widżety telefonu lub tabletu z Androidem.
 2. Znajdź widżet „Skanowanie na Dysk”.
 3. Kliknij ten widżet i przytrzymaj go.
 4. Przeciągnij go na ekran główny. Może pojawić się prośba o wybór konta.
 5. Wybierz folder, w którym chcesz zapisywać dokumenty. Aby utworzyć taki folder, kliknij Nowy folder New folder.
 6. Kliknij Wybierz. Nazwa folderu pojawi się w widżecie.
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?