Skanna dokument med Google Drive

Skanna dokument som kvitton, brev och faktureringsdokument och spara dem som sökbara PDF-filer på Google Drive.

Skanna ett dokument

 1. Öppna Google Drive-appen Google Drive.
 2. Längst ned till höger trycker du på Lägg till Lägg till.
 3. Tryck på Skanna Scan.
 4. Ta ett foto av det dokument du vill skanna.
  • Anpassa skanningsområdet: Tryck på Beskär Beskär .
  • Ta fotot igen: Tryck på Skanna om aktuell sida Uppdatera.
  • Skanna ytterligare en sida: Tryck på Lägg till Lägg till.
 5. Tryck på Klar Klar och spara det färdiga dokumentet.

Lägg till en skanningsgenväg på startskärmen

Så här ställer du in en genväg för att skanna dokument:

 1. Öppna mobilen eller surfplattan med Android.
 2. Leta upp widgeten Drive-skanning.
 3. Tryck och håll nere på widgeten.
 4. Dra den till din startsida. Du kan bli ombedd att välja ett konto.
 5. Välj den mapp du vill spara dokument i. Om du vill skapa en mapp trycker du på Ny mapp New folder.
 6. Tryck på Välj. Du ser mappnamnet i widgeten.