Chính sách mua, hủy và hoàn tiền

Gia hạn tự động

Theo mặc định, việc mua bộ nhớ được tự động gia hạn khi gói thuê bao kết thúc. Tại bất cứ thời điểm nào trong suốt thời hạn của gói thuê bao, bạn đều có thể nâng cấp lên gói bộ nhớ lớn hơn. Khi hết khoản tín dụng, bạn sẽ ngay lập tức được nâng cấp lên mức bộ nhớ mới và bị tính phí vào thẻ tín dụng.

Nếu mua một gói thuê bao theo giá cũ, thì bạn có thể gia hạn gói thuê bao của mình cho đến khi chọn nâng cấp hoặc cho đến khi thông tin thanh toán hết hạn.

Nếu quá trình tự động gia hạn không thành công, thì gói thuê bao của bạn sẽ được kéo dài thời gian thêm 7 ngày để bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình. Trong thời gian ân hạn này, bạn sẽ không mất quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào trong Tài khoản Google hoặc gói bộ nhớ hiện tại của mình.

Nếu bạn sử dụng Gmail và quá trình tự động gia hạn không thành công, thì gói bộ nhớ của bạn sẽ được gia hạn thêm 7 ngày để bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình. Bạn có thể sử dụng 7 ngày bổ sung đó để giải phóng dung lượng trong tài khoản hoặc mua gói bộ nhớ mới.

Nếu gói bộ nhớ của bạn bị hủy hoặc hết hạn

Nếu bạn hủy gói bộ nhớ hoặc khi gói bộ nhớ của bạn hết hạn, hạn mức bộ nhớ sẽ được đặt lại về mức miễn phí cho từng sản phẩm khi kết thúc chu kỳ thanh toán. Nếu bạn đạt đến hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ miễn phí:

Gmail

Bạn không thể gửi hoặc nhận thư. Thư gửi đến bạn được trả lại cho người gửi.

Quan trọng: Từ ngày 1/6/2021, nếu bạn vẫn không có hoạt động hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ trong 2 năm trở lên, thì tất cả email của bạn có thể bị xóa.

Google Drive

Bạn không thể đồng bộ hóa hoặc tải tệp mới lên. Bạn không thể tạo tệp mới trong Google Tài liệu, Trang tính, Trang trình bày, Bản vẽ, Biểu mẫu và Jamboard. Nếu bạn không giảm mức sử dụng bộ nhớ, thì cả bạn hoặc bất kỳ người nào khác đều không thể chỉnh sửa hoặc sao chép những tệp bị ảnh hưởng của bạn. Quá trình đồng bộ hóa giữa thư mục Google Drive trên máy tính và Drive của tôi sẽ dừng lại.

Quan trọng: Từ ngày 1/6/2021, nếu bạn vẫn không có hoạt động hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ trong 2 năm trở lên, thì tất cả email của bạn có thể bị xóa.

Google Photos

Bạn không thể sao lưu ảnh hoặc video. Nếu muốn tiếp tục thêm ảnh và video, bạn có thể giải phóng bộ nhớ trên Google hoặc mua thêm bộ nhớ trên Google.

Quan trọng: Từ ngày 1/6/2021, nếu bạn vẫn không có hoạt động hoặc vượt quá hạn mức bộ nhớ trong 2 năm trở lên, thì tất cả email của bạn có thể bị xóa.

Hủy gói thuê bao

Bạn có thể hủy gói thuê bao bộ nhớ của mình bất cứ lúc nào.

Hủy gói bộ nhớ Drive

  1. Truy cập www.google.com/settings/storage.
  2. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn dùng để mua bộ nhớ.
  3. Bên dưới gói bộ nhớ, hãy nhấp vào Hủy.
  4. Xem lại các thay đổi đối với bộ nhớ sẽ diễn ra sau khi hủy. Sau đó, xác nhận bằng cách nhấp vào Hủy gói.
  5. Bạn sẽ nhận được email xác nhận về việc hủy gói thuê bao của mình. Vào đầu tháng tiếp theo của gói, bạn sẽ được hạ cấp xuống mức bộ nhớ miễn phí cho Google Drive, Google Photos và Gmail.

Hủy gói bộ nhớ với tư cách thành viên Google One

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho giao dịch mua gói bộ nhớ của Google. Dung lượng bộ nhớ bạn đã mua là của bạn trong suốt thời gian đăng ký, ngay cả khi bạn quyết định hủy.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99950
false