Chính sách mua, hủy và hoàn tiền

Gia hạn tự động

Theo mặc định, việc mua bộ nhớ của bạn được tự động gia hạn khi thời gian đăng ký của bạn kết thúc. Tại bất cứ thời điểm nào trong suốt thời gian đăng ký, bạn đều có thể nâng cấp lên gói bộ nhớ lớn hơn. Bạn sẽ nâng cấp ngay lên mức bộ nhớ mới và sẽ bị tính phí vào thẻ tín dụng khi bạn hết khoản tín dụng.

Nếu mua gói đăng ký bộ nhớ theo gói giá cũ, thì bạn có thể gia hạn gói đăng ký của mình cho đến khi chọn nâng cấp hoặc cho đến khi thông tin thanh toán hết hạn.

Nếu quá trình tự động gia hạn không thành công, thì gói đăng ký của bạn sẽ được kéo dài thời gian gia hạn thêm 7 ngày để bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình. Trong thời gian gia hạn này, bạn sẽ không mất quyền truy cập vào bất kỳ nội dung nào trong Tài khoản Google hoặc gói bộ nhớ hiện tại của mình.

Nếu bạn sử dụng Gmail và quá trình tự động gia hạn không thành công, thì gói bộ nhớ của bạn sẽ được gia hạn thêm 7 ngày để bạn có thể cập nhật thông tin thanh toán của mình. Bạn có thể sử dụng 7 ngày bổ sung đó để giải phóng dung lượng trong tài khoản hoặc mua gói bộ nhớ mới.

Nếu gói bộ nhớ của bạn bị hủy hoặc hết hạn

Nếu bạn hủy gói bộ nhớ hoặc khi gói bộ nhớ của bạn hết hạn, dung lượng của bộ nhớ sẽ đặt lại về mức miễn phí cho từng sản phẩm khi kết thúc chu kỳ thanh toán của bạn. Bạn sẽ vẫn có thể truy cập mọi nội dung trong Google Drive, Google Photos và Gmail nhưng không thể tạo hoặc thêm bất kỳ nội dung nào mới vượt quá giới hạn bộ nhớ miễn phí. Nếu bạn đạt đến hoặc vượt quá giới hạn bộ nhớ miễn phí:

 • Google Drive: Bạn sẽ không thể đồng bộ hóa hoặc tải tệp mới lên. Quá trình đồng bộ hóa giữa thư mục Google Drive trên máy tính và Drive của tôi sẽ dừng lại. Bạn vẫn có thể tạo tài liệu Google vì các tài liệu đó không chiếm không gian lưu trữ.
 • Google Photos: Nếu lưu trữ ảnh ở Chất lượng gốc và hết không gian lưu trữ, bạn có thể mua thêm dung lượng lưu trữ, sao lưu ở Chất lượng cao (độ phân giải thấp hơn) hoặc tắt tính năng sao lưu.
 • Gmail: Bạn sẽ không thể gửi hoặc nhận thư.

Hủy gói đăng ký

Bạn có thể hủy gói đăng ký bộ nhớ của mình bất cứ lúc nào.

Hủy gói bộ nhớ Drive

 1. Truy cập www.google.com/settings/storage.
 2. Đăng nhập vào Tài khoản Google mà bạn dùng để mua bộ nhớ.
 3. Bên dưới gói bộ nhớ, hãy nhấp vào Hủy.
 4. Xem lại các thay đổi đối với bộ nhớ sẽ diễn ra sau khi hủy. Sau đó, xác nhận bằng cách nhấp vào Hủy gói.
 5. Bạn sẽ nhận được email xác nhận về việc hủy gói đăng ký của mình. Vào đầu tháng tiếp theo của gói, bạn sẽ được hạ cấp xuống mức bộ nhớ miễn phí cho Google Drive, Google Photos và Gmail.

Hủy gói bộ nhớ trên gói thành viên Google One của bạn

Để kết thúc gói Google One của bạn, hãy làm như sau: 

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Google One.
 2. Ở trên cùng, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Cài đặt sau đó Hủy tư cách thành viên.
 3. Trong Google Play, bên cạnh "Google One", hãy nhấp vào Quản lý sau đó Hủy gói đăng ký.
 4. Làm theo các bước trên màn hình.

Nếu bạn đã nâng cấp lên Google One nhưng muốn dùng một gói khác, hãy tìm hiểu cách thay đổi bộ nhớ của bạn.

Chính sách hoàn tiền

Chúng tôi không thể hoàn lại tiền cho giao dịch mua gói bộ nhớ của Google. Dung lượng bộ nhớ bạn đã mua là của bạn trong suốt thời gian đăng ký, ngay cả khi bạn quyết định hủy.

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?