Dùng ứng dụng dành cho Google Drive

Bạn muốn khai thác thêm sức mạnh của Google Drive dành cho cơ quan hoặc trường học? Hãy đăng ký dùng thử miễn phí Google Workspace

Bạn có thể tải các ứng dụng xuống từ Thị trường G Suite để chỉnh sửa ảnh và video, gửi fax và ký tài liệu, tạo lưu đồ và làm nhiều việc khác trong Google Drive.

Để dùng ứng dụng dành cho Google Drive, hãy tải các ứng dụng xuống từ Thị trường Google Workspace và truy cập drive.google.com trên máy tính. 

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
99950
false