שימוש ב-Google Drive Apps

אם רוצים לערוך תמונות וסרטונים, לשלוח מסמכים בפקס, לחתום על מסמכים, ליצור תרשימי זרימה או לבצע פעולות רבות נוספות, אפשר להוריד אפליקציות מתאימות מ-G Suite Marketplace.

כדי להשתמש ב-Google Drive Apps, צריך להוריד אפליקציות מ-G Suite Marketplace ולהיכנס אל drive.google.com במחשב.