Przywracanie elementów z kosza

Dowiedz się, jak odzyskać plik lub folder przeniesiony do kosza.

Jeśli jakiś element na Dysku Google zostanie przeniesiony do kosza, zobaczysz ostrzeżenie i w każdej chwili możesz utracić do niego dostęp. Zapoznaj się z poniższymi sekcjami, aby dowiedzieć się, jak przywracać elementy z kosza na Dysk Google. Po przywróceniu dany element będzie znowu dostępny na Dysku Google w internecie, w folderze Dysku Google na komputerze oraz na Twoich urządzeniach przenośnych.

Jeśli dany element znajduje się w folderze, musisz przywrócić cały folder, aby odzyskać poszczególne elementy, które zawiera.

Właściciele

Jeśli jesteś właścicielem elementu przeniesionego do kosza, podczas otwierania danego dokumentu lub pliku zobaczysz ostrzeżenie „Ten element jest w koszu”.

Aby przywrócić dokument lub plik na Dysk Google:

  1. Wyszukaj element w koszu.
  2. Wybierz pliki lub dokumenty, które chcesz odzyskać.
  3. Kliknij przycisk Przywróć.

Redaktor

Jeśli podczas otwierania dokumentu lub pliku zobaczysz ostrzeżenie „Ten element znajduje się w koszu właściciela”, możesz utracić do niego dostęp, gdy właściciel trwale usunie go z kosza.

Aby przywrócić taki element, skontaktuj się z jego właścicielem.

Komentator/przeglądający

Jeśli podczas otwierania dokumentu lub pliku zobaczysz ostrzeżenie „Ten element znajduje się w koszu właściciela”, możesz utracić do niego dostęp, gdy właściciel trwale usunie go z kosza.

Jeśli masz dostęp do elementu z prawami tylko do komentowania lub wyświetlania, możesz skopiować dokument, aby mieć pewność, że nie stracisz niczego ważnego.

  1. Otwórz dokument lub plik, dla którego jest wyświetlane ostrzeżenie o koszu.
  2. Otwórz menu Plik.
  3. Wybierz Utwórz kopię. Na Twoim Dysku Google zostanie utworzona kopia elementu.