Thay đổi cài đặt chia sẻ của bạn

Để kiểm soát những tác vụ người khác có thể thực hiện với tệp hoặc thư mục bạn đã tạo, hãy sử dụng các cài đặt nghiêm ngặt hơn cho tài liệu cụ thể.

Ngừng chia sẻ một tệp

Quan trọng:

 • Nếu bạn chia sẻ một tệp với mọi người, thì chủ sở hữu hoặc bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa đều có thể thay đổi chế độ chia sẻ của tệp đó.
 • Nếu bạn không muốn tệp của mình hiển thị và tệp đã được công bố lên web, hãy dừng công bố tệp đó. Tìm hiểu cách dừng công bố tệp.
Ngừng chia sẻ một tệp
 1. Mở màn hình chính của Google Drive, Google Tài liệu, Google Trang tính hoặc Google Trang trình bày.
 2. Chọn một tệp hoặc thư mục.
 3. Nhấp vào phần Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Ở dưới cùng bên phải của cửa sổ "Chia sẻ với người khác", hãy nhấp vào phần Nâng cao.
 5. Hãy nhấp vào biểu tượng Xóa Delete bên cạnh tên của người mà bạn muốn ngừng chia sẻ.
 6. Nhấp vào phần Lưu thay đổi.
Tắt đường liên kết đến tệp

Khi bạn tắt đường liên kết đến tệp, chỉ bạn và những người có tên hoặc địa chỉ email được bạn chia sẻ tệp mới có thể nhìn thấy tệp đó.

 1. Mở màn hình chính của Google Drive, Google Tài liệu, Google Trang tính hoặc Google Trang trình bày.
 2. Mở hoặc chọn một tệp.
 3. Nhấp vào phần Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 4. Bên cạnh phần "Bất kỳ ai có đường liên kết", hãy nhấp vào biểu tượng Mũi tên xuống Mũi tên xuống.
 5. Nhấp vào phần Thêm.
 6. Nhấp vào biểu tượng vòng tròn bên cạnh tùy chọn "Tắt – Những người cụ thể".
 7. Nhấp vào phần Lưu.
 8. Nhấp vào phần Xong.
Xóa tệp được chia sẻ

Nếu bạn xóa một tệp được chia sẻ mà bạn sở hữu:

 • Những người có quyền xem, nhận xét hoặc chỉnh sửa vẫn có thể tạo bản sao của tệp cho đến khi bạn xóa vĩnh viễn tệp đó.
 • Để xóa vĩnh viễn tệp, hãy nhấp vào tệp đó trong thùng rác rồi nhấp vào biểu tượng Xóa vĩnh viễn Delete forever. Hãy tìm hiểu thêm về cách xóa tệp.

Khi bạn xóa tệp được chia sẻ mà bạn không sở hữu:

 • Tệp sẽ bị xóa khỏi Drive của bạn, nhưng cộng tác viên khác vẫn truy cập được vào tệp đó.
 • Để khôi phục tệp, hãy mở đường liên kết đến tệp đó và sau đó Tệp và sau đó Thêm vào Drive của tôi.

Giới hạn mức độ chia sẻ tệp

Không cho phép người khác tải xuống, in hoặc sao chép tệp của bạn

Theo mặc định, những người có quyền chỉnh sửa tệp mà bạn chia sẻ đều có thể:

 • Chia sẻ tệp đó với người khác.
 • Thêm hoặc xóa những người cụ thể.
 • Sao chép, in hoặc tải tệp xuống.

Chế độ cài đặt này không áp dụng được cho một thư mục, nhưng vẫn có thể áp dụng cho từng tệp trong thư mục đó.

Cách ngăn người nhận xét và người xem tải xuống, in hoặc sao chép tệp:

 1. Chọn một hoặc nhiều tệp bạn muốn giới hạn.
 2. Nhấp vào phần Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 3. Ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào phần Nâng cao.
 4. Chọn hộp bên cạnh mục "Tắt tùy chọn tải xuống, in và sao chép đối với người nhận xét và người xem".
 5. Nhấp vào phần Lưu thay đổi.
 6. Nhấp vào phần Xong.

Lưu ý: Bạn có thể giới hạn mức độ người khác chia sẻ, in, tải xuống và sao chép trong Google Drive, Tài liệu, Trang tính và Trang trình bày, nhưng bạn không thể ngăn họ chia sẻ nội dung tệp theo những cách khác.

Không cho phép người khác chia sẻ tệp mà bạn chia sẻ

Nếu bạn đang chia sẻ tệp, chủ sở hữu hoặc bất kỳ ai có quyền chỉnh sửa đều có thể thay đổi các tùy chọn cài đặt chia sẻ của tệp đó. Cách đặt chế độ chỉ bạn mới có quyền chia sẻ tệp:

 1. Nhấp vào phần Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 2. Ở phía dưới cùng bên phải, hãy nhấp vào phần Nâng cao.
 3. Chọn hộp bên cạnh "Không cho người chỉnh sửa thay đổi quyền truy cập và thêm người mới".
 4. Nhấp vào phần Lưu thay đổi.
 5. Nhấp vào phần Xong.

Lưu ý: Nếu bạn không cho chia sẻ thư mục, thì chế độ cài đặt này chỉ áp dụng với thư mục. Để áp dụng chế độ này cho các tệp trong thư mục đó, bạn phải thay đổi chế độ cài đặt của các tệp đó.

Tùy chọn khác đối với Tài khoản Google thông qua cơ quan hoặc trường học

Cấp cho một người quyền truy cập vào tệp trong thời gian có hạn

Bạn không thể đặt ngày hết hạn cho những người có quyền chỉnh sửa:

 • Nếu bạn đặt ngày hết hạn cho người có quyền chỉnh sửa, thì họ sẽ chỉ có thể nhận xét về tệp.
 • Nếu bạn thay đổi quyền truy cập của một người thành "Có thể chỉnh sửa", thì ngày hết hạn sẽ bị xóa.

Đặt ngày hết hạn cho một tệp

 1. Nhấp vào phần Chia sẻ hoặc biểu tượng Chia sẻ Chia sẻ.
 2. Ở dưới cùng bên phải của cửa sổ "Chia sẻ với người khác", hãy nhấp vào phần Nâng cao.
 3. Trong phần "Người có quyền truy cập", hãy di chuyển con trỏ tới người bạn muốn giới hạn rồi nhấp vào mục Đặt thời hạn Set expiration.
 4. Bên cạnh "Ngày hết hạn truy cập", hãy nhấp vào số ngày để thay đổi ngày hết hạn. Sau đó, chọn một ngày trong vòng một năm kể từ ngày hiện tại.
 5. Nhấp vào phần Lưu thay đổi.

Quản lý chia sẻ đối với Google Biểu mẫu

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?