หยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์

หลังจากแชร์ไฟล์แล้ว คุณสามารถหยุดแชร์ได้ตลอดเวลา และยังสามารถป้องกันไม่ให้คนที่คุณแชร์ด้วย แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ได้

หยุดแชร์ไฟล์

ถ้ากำลังแชร์ไฟล์กับคนอื่นๆ เจ้าของไฟล์หรือคนที่มีสิทธิ์แก้ไขจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ได้

หยุดแชร์ไฟล์
 1. เปิดแอป Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม แล้ว รายละเอียดและกิจกรรมถัดจากชื่อไฟล์
 3. แตะลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจากบุคคลที่ต้องการหยุดแชร์ด้วย
 4. แตะนำผู้ใช้รายนี้ออก
ลบลิงก์ไปยังไฟล์

เมื่อคุณลบลิงก์ไปยังไฟล์ จะมีเพียงคุณและคนที่คุณแชร์ด้วยโดยตรงเท่านั้นที่จะยังเข้าถึงไฟล์ได้

Google ไดรฟ์

 1. เปิดแอป Google ไดรฟ์
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากชื่อไฟล์
 3. แตะการแชร์ลิงก์เพื่อปิด

Google เอกสาร, ชีต หรือสไลด์

 1. เปิดแอป Google เอกสาร ชีต หรือสไลด์
 2. แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม ถัดจากชื่อไฟล์
 3. แตะการแชร์ลิงก์เพื่อปิด
ลบไฟล์ที่แชร์

การลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณเป็นเจ้าของจะมีผลดังนี้

 • ผู้ที่มีสิทธิ์ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขจะยังทำสำเนาไฟล์ได้จนกว่าคุณจะลบไฟล์อย่างถาวร
 • หากต้องการลบไฟล์อย่างถาวร ให้ค้นหาไฟล์ในถังขยะแล้วแตะ เพิ่มเติม แล้ว ลบทิ้งถาวร

การลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะมีผลดังนี้

 • ระบบจะนำไฟล์ออกจากไดรฟ์ของคุณ แต่ผู้ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ จะยังเข้าถึงได้
 • หากต้องการกู้คืนไฟล์ ให้เปิดลิงก์ไปที่ไฟล์ คุณจะเห็นไฟล์นั้นอยู่ใน "แชร์กับฉัน"

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สำหรับ Google ฟอร์ม

Google ฟอร์มมักมีตัวเลือกการแชร์แตกต่างจากไฟล์ประเภทอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร