หยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์

หลังจากแชร์ไฟล์แล้ว คุณสามารถหยุดแชร์ได้ตลอดเวลา และยังสามารถป้องกันไม่ให้คนที่คุณแชร์ด้วย แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ได้

หยุดแชร์ไฟล์

สิ่งสำคัญ

 • หากคุณแชร์ไฟล์กับคนอื่น เจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ของไฟล์นั้นได้
 • หากไม่ต้องการแสดงไฟล์ที่เผยแพร่อยู่ในอินเทอร์เน็ต โปรดหยุดเผยแพร่ไฟล์ดังกล่าว ดูวิธีหยุดเผยแพร่ไฟล์
หยุดแชร์ไฟล์
 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 4. คลิกขั้นสูงที่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง "แชร์กับคนอื่น"
 5. คลิกลบ Delete ข้างคนที่คุณต้องการหยุดแชร์ไฟล์ด้วย
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ปิดใช้ลิงก์ของไฟล์

เมื่อปิดใช้ลิงก์ของไฟล์ จะมีเพียงคุณและผู้ใช้หรืออีเมลที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยเท่านั้นที่จะมองเห็นไฟล์ดังกล่าวได้

 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เปิดหรือเลือกไฟล์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
 5. คลิกเพิ่มเติม
 6. คลิกวงกลมถัดจาก "ปิด - คนที่ระบุ"
 7. คลิกบันทึก
 8. คลิกเสร็จสิ้น
ลบไฟล์ที่แชร์

หากลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณเป็นเจ้าของ

 • คนที่มีสิทธิ์ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขจะทำสำเนาไฟล์ได้จนกว่าคุณจะลบไฟล์นั้นอย่างถาวร
 • คลิกไฟล์ในถังขยะ แล้วคลิกลบทิ้งถาวร Delete forever เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบไฟล์

การลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะมีผลดังนี้

 • ระบบจะนำไฟล์ออกจากไดรฟ์ของคุณ แต่ผู้ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ จะยังคงเข้าถึงได้
 • หากต้องการกู้คืนไฟล์ ให้เปิดลิงก์ไปยังไฟล์ แล้ว ไฟล์แล้ว เพิ่มในไดรฟ์ของฉัน

จำกัดวิธีแชร์ไฟล์

ห้ามไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น คนที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ที่คุณแชร์จะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • แชร์ไฟล์กับคนอื่น
 • เพิ่มหรือนำบางคนออก
 • คัดลอก พิมพ์ หรือดาวน์โหลดไฟล์

คุณจะใช้การตั้งค่านี้กับโฟลเดอร์ไม่ได้ แต่จะใช้กับแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ได้

หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้แสดงความคิดเห็นหรือผู้ดูดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการจำกัด 1 ไฟล์หรือมากกว่า
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกขั้นสูง
 4. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากข้อความ "ปิดใช้ตัวเลือกดาวน์โหลด พิมพ์ และคัดลอกสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ดู"
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณมีสิทธิ์จำกัดวิธีที่ผู้ใช้แชร์ พิมพ์ ดาวน์โหลด และคัดลอกภายใน Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่จะหยุดวิธีที่คนอื่นแชร์เนื้อหาไฟล์ในลักษณะอื่นไม่ได้

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแชร์ไฟล์ที่คุณแชร์

ถ้าคุณแชร์ไฟล์ไว้ เจ้าของไฟล์หรือคนที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ไฟล์นั้นได้ หากต้องการตั้งค่าให้คุณแชร์ได้คนเดียว ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกขั้นสูง
 3. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากข้อความ "ป้องกันไม่ให้เอดิเตอร์เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงและเพิ่มคนใหม่"
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากป้องกันไม่ให้แชร์โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลกับเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากต้องการใช้การป้องกันนี้กับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ด้วย

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน

ให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์กับคนที่ระบุภายในเวลาที่จำกัด

ไม่สามารถกำหนดวันที่หมดอายุสำหรับคนที่มีสิทธิ์แก้ไขในกรณีต่อไปนี้

 • ถ้าคุณกำหนดวันที่หมดอายุให้กับคนที่มีสิทธิ์แก้ไข บุคคลนั้นจะแสดงความคิดเห็นในไฟล์ได้เท่านั้น
 • ถ้าเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้เป็น "แก้ไขได้" ระบบจะนำวันที่หมดอายุออก

ตั้งวันที่หมดอายุสำหรับไฟล์

 1. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 2. คลิกขั้นสูงที่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง "แชร์กับคนอื่น"
 3. ในหัวข้อ "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง" ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือบุคคลที่คุณต้องการจำกัดแล้วคลิกตั้งวันที่หมดอายุ Set expiration
 4. คลิกจำนวนวันเพื่อเปลี่ยนวันที่หมดอายุข้าง "สิทธิ์เข้าถึงหมดอายุ" จากนั้นเลือกวันที่ไม่เกิน 1 ปีจากวันที่ปัจจุบัน
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สำหรับ Google ฟอร์ม

Google ฟอร์มมักมีตัวเลือกการแชร์แตกต่างจากไฟล์ประเภทอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร