หยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์

หลังจากแชร์ไฟล์แล้ว คุณสามารถหยุดแชร์ได้ตลอดเวลา และยังสามารถป้องกันไม่ให้คนที่คุณแชร์ด้วย แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ได้

หยุดแชร์ไฟล์

ถ้ากำลังแชร์ไฟล์กับคนอื่นๆ เจ้าของไฟล์หรือคนที่มีสิทธิ์แก้ไขจะสามารถเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ไฟล์ได้

หยุดแชร์ไฟล์
 1. เปิดแอป Google ไดรฟ์เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. ที่ข้างชื่อไฟล์ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. ทางด้านขวา ให้แตะข้อมูล ข้อมูล
 4. ข้างคนที่ต้องการหยุดแชร์ด้วย ให้และลูกศรลง ลูกศรลง
 5. แตะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
ลบลิงก์ไปยังไฟล์

เมื่อคุณลบลิงก์ไปยังไฟล์ จะมีเพียงคุณและคนที่คุณแชร์ด้วยโดยตรงเท่านั้นที่จะยังเข้าถึงไฟล์ได้

 1. เปิดแอป Google ไดรฟ์เอกสาร, ชีต หรือสไลด์
 2. ที่ข้างชื่อไฟล์ ให้แตะเพิ่มเติม เพิ่มเติม
 3. ทางด้านขวา ให้แตะข้อมูล ข้อมูล
 4. ข้าง "เปิดการแชร์ลิงก์อยู่" ให้แตะลูกศรลง ลูกศรลง
 5. แตะไม่มีสิทธิ์เข้าถึง
 6. แตะตกลง
ลบไฟล์ที่แชร์

การลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณเป็นเจ้าของจะมีผลดังนี้

 • คนที่สามารถดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขจะยังทำสำเนาไฟล์ได้จนกว่าคุณจะลบไฟล์อย่างถาวร
 • หากต้องการลบไฟล์อย่างถาวร ให้ค้นหาไฟล์ในถังขยะ แล้วแตะเพิ่มเติม แล้ว ลบทิ้งถาวร

การลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะมีผลดังนี้

 • ระบบจะนำไฟล์ออกจากไดรฟ์ของคุณ แต่ผู้ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ จะยังเข้าถึงได้
 • หากต้องการกู้คืนไฟล์ ให้เปิดลิงก์ไปที่ไฟล์ คุณจะเห็นไฟล์นั้นอยู่ใน "แชร์กับฉัน"

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สำหรับ Google ฟอร์ม

Google ฟอร์มมักมีตัวเลือกการแชร์แตกต่างจากไฟล์ประเภทอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร