หยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์

หลังจากแชร์ไฟล์แล้ว คุณสามารถหยุดแชร์ได้ตลอดเวลา และยังสามารถป้องกันไม่ให้คนที่คุณแชร์ด้วย แก้ไขหรือแชร์ไฟล์ได้

หยุดแชร์ไฟล์

ถ้าคุณแชร์ไฟล์กับคนอื่น เจ้าของหรือคนที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ของไฟล์นั้นได้

หยุดแชร์ไฟล์
 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 4. คลิกขั้นสูงที่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง "แชร์กับคนอื่น"
 5. คลิกลบ Delete ข้างคนที่คุณต้องการหยุดแชร์ไฟล์ด้วย
 6. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
ลบลิงก์ไปยังไฟล์

เมื่อคุณลบลิงก์ไปยังไฟล์ คุณและคนที่คุณระบุชื่อหรืออีเมลเท่านั้นที่จะยังคงมองเห็นไฟล์ได้

 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เปิดหรือเลือกไฟล์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ถัดจาก "ทุกคนที่มีลิงก์"
 5. คลิกเพิ่มเติม
 6. คลิกวงกลมถัดจาก "ปิด - คนที่ระบุ"
 7. คลิกบันทึก
 8. คลิกเสร็จสิ้น
ลบไฟล์ที่แชร์

หากลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณเป็นเจ้าของ

 • คนที่มีสิทธิ์ดู แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขจะทำสำเนาไฟล์ได้จนกว่าคุณจะลบไฟล์นั้นอย่างถาวร
 • คลิกไฟล์ในถังขยะ แล้วคลิกลบทิ้งถาวร Delete forever เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบไฟล์

การลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะมีผลดังนี้

 • ระบบจะนำไฟล์ออกจากไดรฟ์ของคุณ แต่ผู้ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ จะยังคงเข้าถึงได้
 • หากต้องการกู้คืนไฟล์ ให้เปิดลิงก์ไปยังไฟล์ แล้ว ไฟล์ แล้ว เพิ่มในไดรฟ์ของฉัน

ป้องกันไม่ให้คนอื่นแชร์ไฟล์ของคุณ

ห้ามไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์ของคุณ

โดยค่าเริ่มต้น คนที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ที่คุณแชร์จะดำเนินการต่อไปนี้ได้

 • แชร์ไฟล์กับคนอื่น
 • เพิ่มหรือนำบางคนออก
 • คัดลอก พิมพ์ หรือดาวน์โหลดไฟล์

คุณจะใช้การตั้งค่านี้กับโฟลเดอร์ไม่ได้ แต่จะใช้กับแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ได้

หากต้องการป้องกันไม่ให้ผู้แสดงความคิดเห็นหรือผู้ดูดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์ ให้ทำดังนี้

 1. เลือกไฟล์ที่ต้องการจำกัด 1 ไฟล์หรือมากกว่า
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกขั้นสูง
 4. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากข้อความ "ปิดใช้ตัวเลือกดาวน์โหลด พิมพ์ และคัดลอกสำหรับผู้แสดงความคิดเห็นและผู้ดู"
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 6. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: คุณมีสิทธิ์จำกัดวิธีที่ผู้ใช้แชร์ พิมพ์ ดาวน์โหลด และคัดลอกภายใน Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่จะหยุดวิธีที่คนอื่นแชร์เนื้อหาไฟล์ในลักษณะอื่นไม่ได้

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแชร์ไฟล์ที่คุณแชร์

ถ้าคุณแชร์ไฟล์ไว้ เจ้าของไฟล์หรือคนที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ไฟล์นั้นได้ หากต้องการตั้งค่าให้คุณแชร์ได้คนเดียว ให้ทำดังนี้

 1. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 2. ที่ด้านขวาล่าง ให้คลิกขั้นสูง
 3. ทำเครื่องหมายในช่องถัดจากข้อความ "ป้องกันไม่ให้เอดิเตอร์เปลี่ยนสิทธิ์การเข้าถึงและเพิ่มคนใหม่"
 4. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง
 5. คลิกเสร็จสิ้น

หมายเหตุ: หากป้องกันไม่ให้แชร์โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลกับเฉพาะโฟลเดอร์ดังกล่าวเท่านั้น หากต้องการใช้การป้องกันนี้กับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ด้วย

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน

ให้สิทธิ์เข้าถึงไฟล์กับคนที่ระบุภายในเวลาที่จำกัด

ไม่สามารถกำหนดวันที่หมดอายุสำหรับคนที่มีสิทธิ์แก้ไขในกรณีต่อไปนี้

 • ถ้าคุณกำหนดวันที่หมดอายุให้กับคนที่มีสิทธิ์แก้ไข บุคคลนั้นจะแสดงความคิดเห็นในไฟล์ได้เท่านั้น
 • ถ้าเปลี่ยนสิทธิ์เข้าถึงของผู้ใช้เป็น "แก้ไขได้" ระบบจะนำวันที่หมดอายุออก

ตั้งวันที่หมดอายุสำหรับไฟล์

 1. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 2. คลิกขั้นสูงที่ด้านขวาล่างของหน้าต่าง "แชร์กับคนอื่น"
 3. ในหัวข้อ "ผู้ที่มีสิทธิ์เข้าถึง" ให้เลื่อนเคอร์เซอร์ไปเหนือบุคคลที่คุณต้องการจำกัดแล้วคลิกตั้งวันที่หมดอายุ Set expiration
 4. คลิกจำนวนวันเพื่อเปลี่ยนวันที่หมดอายุข้าง "สิทธิ์เข้าถึงหมดอายุ" จากนั้นเลือกวันที่ไม่เกิน 1 ปีจากวันที่ปัจจุบัน
 5. คลิกบันทึกการเปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สำหรับ Google ฟอร์ม

Google ฟอร์มมักมีตัวเลือกการแชร์แตกต่างจากไฟล์ประเภทอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร