หยุด จำกัด หรือเปลี่ยนการแชร์

หลังจากแชร์ไฟล์แล้ว คุณหยุดแชร์ได้ทุกเมื่อ และยังมีสิทธิ์ป้องกันไม่ให้คนที่คุณแชร์ไฟล์ด้วยทำการแก้ไขหรือแชร์ไฟล์ต่อได้

หยุดแชร์ไฟล์

สำคัญ:

 • หากคุณแชร์ไฟล์กับคนอื่น เจ้าของหรือผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ของไฟล์นั้นได้
 • หากไม่ต้องการให้บุคคลอื่นเข้าถึงไฟล์ของคุณแบบสาธารณะ ให้หยุดการเผยแพร่ไฟล์
หยุดแชร์ไฟล์
 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เลือกไฟล์หรือโฟลเดอร์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 4. ค้นหาบุคคลที่ต้องการหยุดแชร์ด้วย
 5. ทางด้านขวาของชื่อบุคคลดังกล่าว ให้คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว นำออก
 6. หากต้องการบันทึกการเปลี่ยนแปลง ให้คลิกบันทึก
จำกัดการแชร์ลิงก์ของไฟล์

เมื่อเปลี่ยนการตั้งค่าของลิงก์เป็น "จำกัด" แล้ว จะมีเพียงคนที่คุณแชร์ด้วยโดยตรงในส่วน "แชร์กับผู้คนและกลุ่ม" เท่านั้นที่มองเห็นไฟล์ดังกล่าวได้

 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เปิดหรือเลือกไฟล์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share แล้ว รับลิงก์
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง ในส่วน "รับลิงก์"
 5. เลือกจำกัด
 6. คลิกเสร็จสิ้น
ลบไฟล์ที่แชร์

หากลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณเป็นเจ้าของ

 • ผู้มีสิทธิ์อ่าน แสดงความคิดเห็น หรือแก้ไขจะทำสำเนาไฟล์ได้จนกว่าคุณจะลบไฟล์นั้นอย่างถาวร
 • คลิกไฟล์ในถังขยะ แล้วคลิกลบทิ้งถาวร Delete forever เพื่อลบไฟล์อย่างถาวร ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลบไฟล์

การลบไฟล์ที่แชร์ซึ่งคุณไม่ได้เป็นเจ้าของจะมีผลดังนี้

 • ระบบจะนำไฟล์ออกจากไดรฟ์ของคุณ แต่ผู้ทำงานร่วมกันคนอื่นๆ จะยังคงเข้าถึงได้
 • หากต้องการกู้คืนไฟล์ ให้เปิดลิงก์ไปยังไฟล์ แล้ว ไฟล์แล้ว เพิ่มในไดรฟ์ของฉัน

จำกัดวิธีแชร์ไฟล์

ห้ามไม่ให้คนอื่นดาวน์โหลด พิมพ์ หรือคัดลอกไฟล์ของคุณ

ผู้ที่มีสิทธิ์แก้ไขไฟล์ที่แชร์ของคุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ได้

 • แชร์ไฟล์กับคนอื่น
 • เพิ่มหรือนำบุคคลที่ต้องการออกจากไฟล์
 • คัดลอก พิมพ์ หรือดาวน์โหลดไฟล์

สำคัญ: คุณจะใช้การตั้งค่านี้กับโฟลเดอร์ไม่ได้ แต่จะใช้กับแต่ละไฟล์ในโฟลเดอร์ได้

วิธีป้องกันไม่ให้ผู้มีสิทธิ์อ่านและผู้แสดงความคิดเห็นพิมพ์ คัดลอก หรือดาวน์โหลดไฟล์ได้

 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. เลือกไฟล์ที่ต้องการจำกัดอย่างน้อย 1 ไฟล์
 3. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 4. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านบน
 5. ยกเลิกการเลือกผู้มีสิทธิ์อ่านและผู้แสดงความคิดเห็นจะดูตัวเลือกในการดาวน์โหลด พิมพ์ และคัดลอกได้
 6. คลิกบันทึก แล้ว เสร็จสิ้น

สำคัญ: คุณมีสิทธิ์จำกัดวิธีที่ผู้ใช้แชร์ พิมพ์ ดาวน์โหลด และคัดลอกภายใน Google ไดรฟ์ เอกสาร ชีต และสไลด์ได้ แต่จะหยุดวิธีที่คนอื่นแชร์เนื้อหาไฟล์ในลักษณะอื่นไม่ได้

ป้องกันไม่ให้ผู้อื่นแชร์ไฟล์ที่คุณแชร์

ถ้าคุณแชร์ไฟล์ไว้ เจ้าของไฟล์หรือคนที่มีสิทธิ์แก้ไขจะเปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์ไฟล์นั้นได้ หากต้องการตั้งค่าให้คุณแชร์ได้คนเดียว ให้ทำดังนี้

 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. คลิกแชร์หรือไอคอนแชร์ Share
 3. คลิกการตั้งค่า การตั้งค่า ที่ด้านบน
 4. เยกเลิกการเลือกเอดิเตอร์จะเปลี่ยนสิทธิ์และแชร์ได้
 5. คลิกเสร็จ

สำคัญ: หากป้องกันไม่ให้แชร์โฟลเดอร์ใดโฟลเดอร์หนึ่ง การตั้งค่าดังกล่าวจะมีผลเฉพาะกับตัวโฟลเดอร์เท่านั้น หากต้องการใช้การป้องกันนี้กับไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ คุณจะต้องเปลี่ยนการตั้งค่าของไฟล์ที่อยู่ในโฟลเดอร์ด้วย

ตัวเลือกเพิ่มเติมสำหรับบัญชี Google ในที่ทำงานหรือโรงเรียน

ให้สิทธิ์ในไฟล์แก่บุคคลเป็นระยะเวลาจำกัด

ตั้งวันที่หมดอายุสำหรับไฟล์

 1. เปิดหน้าจอหลักของ Google ไดรฟ์, Google เอกสาร, Google ชีต หรือ Google สไลด์
 2. คลิกแชร์
 3. แชร์ไฟล์กับผู้ใช้หรือเลือกผู้ใช้ที่คุณต้องการให้สิทธิ์ชั่วคราว
 4. คลิกลูกศรลง ลูกศรลง แล้ว ให้สิทธิ์เข้าถึงชั่วคราว
 5. ข้าง "สิทธิ์เข้าถึงหมดอายุ" ให้คลิกจำนวนวันเพื่อเปลี่ยนวันที่หมดอายุ จากนั้นเลือกวันที่ไม่เกิน 1 ปีนับจากวันที่ปัจจุบัน
 6. คลิกบันทึก

เปลี่ยนการตั้งค่าการแชร์สำหรับ Google ฟอร์ม

Google ฟอร์มมักมีตัวเลือกการแชร์แตกต่างจากไฟล์ประเภทอื่น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร