Stoppa, begränsa eller ändra delning

När du har delat en fil kan du sluta dela den när som helst. Du kan också förhindra att någon som du har delat med ändrar eller delar filen.

Sluta dela en fil

Om du delar en fil med andra kan ägaren eller vem som helst med redigeringsåtkomst ändra delningsinställningar för filen.

Sluta dela en fil
 1. Öppna startskärmen för Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer.
 2. Välj en fil eller en mapp.
 3. Klicka på Dela eller Dela Share.
 4. Längst ned till höger i rutan Dela med andra klickar du på Avancerat.
 5. Klicka på Ta bort Delete bredvid den person du vill sluta dela med.
 6. Klicka på Spara ändringar.
Ta bort en länk till en fil

När du tar bort en länk till en fil är det bara du och personer vars namn eller e-postadresser du delar med som fortfarande kan se filen.

 1. Öppna startskärmen för Google Drive, Google Dokument, Google Kalkylark eller Google Presentationer.
 2. Öppna eller välj en fil.
 3. Klicka på Dela eller Dela Share.
 4. Klicka på nedåtpilen Ned intill Alla med länken.
 5. Klicka på Mer.
 6. Klicka på cirkeln bredvid Av – specifika personer.
 7. Klicka på Spara.
 8. Klicka på Klar.
Ta bort en delad fil

Om du tar bort en delad fil som du äger:

 • Personer som kan visa, kommentera eller redigera kan göra en kopia av filen tills du permanent ta bort det.
 • Radera filen permanent genom att klicka på den i papperskorgen och på Radera permanent Delete forever. Läs mer om att ta bort filer.

Om du tar bort en delad fil som du inte äger:

 • Filen tas bort från Drive men andra redigeringsbehöriga kan fortfarande få åtkomst till den.
 • Om du vill få tillbaka filen öppnar du en länk till den följt av Arkiv följt av Lägg till på min enhet.

Förhindra att andra delar dina filer

Tillåt inte andra att ladda ned, skriva ut eller kopiera filen

Som standard kan personer som får redigera dina delade filer

 • dela filen med andra
 • lägga till eller ta bort specifika personer
 • kopiera, skriva ut eller ladda ned filen.

Du kan inte tillämpa den här inställningen på en mapp, men du kan tillämpa den på enskilda filer i mappen.

Så här förhindrar du att personer med kommentars- och visningsåtkomst kan ladda ned, skriva ut och kopiera en fil:

 1. Välj en eller flera filer som du vill begränsa.
 2. Klicka på Dela eller Dela Share.
 3. I det nedre högra hörnet klickar du på Avancerat.
 4. Markera kryssrutan bredvid Inaktivera alternativ för att hämta, skriva ut och kopiera för dem som kommenterar/visar.
 5. Klicka på Spara ändringar.
 6. Klicka på Klar.

Obs! Du kan begränsa hur användarna delar, skriver ut, laddar ned och kopierar i Google Drive, Dokument, Arkiv och Presentationer, men du kan inte stoppa hur andra delar filinnehållet på andra sätt.

Hindra andra från att dela dina delade filer

Om du delar en fil kan ägaren eller någon med redigeringsåtkomst ändra delningsinställningarna för den. Gör så att enbart du kan dela:

 1. Klicka på Dela eller Dela Share.
 2. I det nedre högra hörnet klickar du på Avancerat.
 3. Markera kryssrutan bredvid Hindra redigeringsbehöriga från att ändra åtkomst och lägga till nya personer.
 4. Klicka på Spara ändringar.
 5. Klicka på Klar.

Obs! Om du förhindrar delning av en mapp gäller det enbart den aktuella mappen. Om du vill aktivera det för filerna i den måste du ändra inställningarna för de aktuella filerna.

Fler alternativ med Google-konton på jobbet eller skolan

Ge någon åtkomst till en fil under en begränsad tid

Utgångsdatum kan inte ställas in för personer med redigeringsbehörighet:

 • Om du ställer in ett utgångsdatum för någon med redigeringsåtkomst kan de bara kommentera filen.
 • Om du ändrar någons åtkomst till Kan redigera tas deras förfallodatum för åtkomst bort.

Ange ett utgångsdatum för en fil

 1. Klicka på Dela eller Dela Share.
 2. Längst ned till höger i rutan Dela med andra klickar du på Avancerat.
 3. Under Vem har åtkomst flyttar du markören till den person du vill begränsa och klicka på Ange sista giltighetstid Set expiration.
 4. Bredvid Åtkomst upphör klickar du på antalet dagar för att ändra utgångsdatumet. Välj ett datum inom ett år från dagens datum.
 5. Klicka på Spara ändringar.

Ändra delningsinställningar för Google Formulär

Google Formulär har andra delningsalternativ än andra filtyper.

Relaterade artiklar